Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Överens. Kristina Jonäng (C), Birgitta Losman (MP), Helén Eliasson (S), Johnny Magnusson (M), Jonas Andersson (L), Eva Olofsson (V), Monica Selin (KD) och Heikki Klaavuniemi (SD) har lagt fram en gemensam vårdstrategi.  

Politikerna överens – för första gången

En stor omvandling väntar sjukvården i regionen efter att samtliga partier för första gången har kommit överens i frågan. Men hur den ska genomföras i praktiken är ännu oklart.

Under tisdagen kallade Västra Götalandsregionen till presskonferens med anledning av vad de beskriver som ett historiskt beslut. Vad det handlar om är att samtliga partier för första gången har ställt sig bakom en gemensam strategi för hur hälso- och sjukvården i regionen ska organiseras. 

– Vi är fullständigt överens i en sak – det är att våra medborgare ska få en bra sjukvård när de behöver det. Sen har vi en del att träta om på resan dit. Men målet för det här är vi helt överens om, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Läs även: "Det är absolut rätt tänkt"

"Unikt att vi är ense"

Omställningen delas in i fyra övergripande områden där utvecklingen av primärvården är den första. Vidare ska särskilda specialistområden koncentreras till olika sjukhus för att öka kvaliteten. De två sista delarna handlar om en utveckling av digitala vårdformer samt ett större fokus på mer kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. 

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, medger emellertid inte att det handlar om någon särskilt unik omvandlingsplan som partierna har satt ihop. 

– Den ligger i linje med flera nationella utredningar. Det som är unikt tycker jag är att vi är politiskt ense om den övergripande utvecklingen och att vi har lovat varandra att vi ska ha tydliga handlingsplaner om vad det betyder, säger han. 

Kommer fortsätta bråka

Han menar att de olika partierna i regionstyrelsen egentligen alltid har varit överens i nio av tio frågor – och att de nog även fortsättningsvis kommer att bråka om den tionde. Men med den nya strategin hoppas han att de har skapat en mall för att lättare kunna gå vidare.

– Om det ligger i strategins riktning så gör vi det, annars avstår vi. Det blir någon form av ledstjärna att hålla sig till, säger han. 

Vad som återstår nu är emellertid det stora arbetet med att förverkliga ambitionerna. Närmast ska en handlingsplan ta form. 

– Den planerar vi att lyfta upp på hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 31 maj. Den kommer innehålla en del åtgärder som redan är på gång, men det kommer sannolikt också finnas en del nya förslag och uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören och förvaltningen, säger Jonas Andersson. 

Få åtgärder klara

Men hur, var och när planerna ska bli till verklighet är fortfarande oklart. Det enda som Jonas Andersson vill avslöja är att det kommer introduceras digitala frikort för patienter senast 2018. 

– Vi har sagt att vi vill försöka vara överens om den första handlingsplanen. Det kan nog komma en del frågor där vi inte blir lika överens. Men vi för de samtalen just nu.

Ni skriver också att ni ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, när kommer personalen att märka av det?

– Det är naturligtvis också ett långsiktigt arbete. Men det är ett åtagande som vi har bestämt oss för att leva upp till. I dag är vi inte tillräckligt attraktiva. Vi har levt lite i den gamla traditionen att vi inte riktigt behövt bry oss om vår personal på samma sätt som näringslivet. Men det är nya tider nu.

Vårdförbundet har länge krävt höjda löner för sjuksköterskorna – en fråga som direkt visade prov på en punkt där partierna även i fortsättningen kommer vara oense.

– Lönefrågan är naturligtvis alltid på tapeten. Men betydligt viktigare frågor är arbetsmiljön och tjänstgöringsscheman av olika slag. Det pågår ett stort arbete med att förbättra arbetsmiljöarbetet på våra sjukhus, säger Johnny Magnusson (M). 

– En viktig del i arbetsmiljön är att vi måste säkerställa konkurrenskraftiga löner. Det är en del i att förbättra arbetsmiljön och ha ett hållbart yrkesliv, replikerade regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S). 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.