Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Polisen pressad av situationen på asylboenden

Trångboddhet, outbildad personal och gruppmotsättningar. Med mer än fyra utryckningar per dag larmar polisen nu om en pressad situation på flyktingboendena. – Många upplever frustration och sysslolöshet, säger Erik Nord, chef för polisen i Storgöteborg.

Knivmordet på 22-åriga Alexandra Mezher på ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal i måndags har skakat om Sverige. Sent i onsdags slog ett stort antal ungdomar sönder fönsterrutor i Emmaboda. Bråk har även rapporterats på boenden i Skara och Kungälv de senaste dygnen.

Polisen får allt oftare rycka ut till olika hem för flyktingar, visar en intern rapport.

Ärendena märks med en särskild kod. Polisen i region Väst (Västra Götaland och Halland) uppger i rapporten att 372 händelserapporter och 222 brottsanmälningar gällande flyktingboenden gjorts mellan 20 oktober 2015 och 8 januari i år. Det är mellan fyra och fem utryckningar per dag.

Enligt Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg, genereras ungefär tio procent av anmälningarna av en utomstående person. Det kan vara exempelvis skadegörelse eller mordbrand.

– Resten ligger på själva boendet och handlar om brott mellan boende eller mellan boende och personal, säger han.

Cirka 65 procent av brottsanmälningarna inom boendet utgörs av misshandel, olaga hot och ofredande.

Läs också: Friberg: "Vi bör fundera på säkerheten på boenden"

Polisens rapport listar en rad problem. På flyktingboendena finns konflikter mellan grupper, bråk med många inblandade, avsaknad av inpasseringskontroll och religionsbaserade bråk. Kvinnliga poliser upplever svårigheter att agera vid utryckningarna. De tycker att deras auktoritet ifrågasätts av vissa män.

Andra orsaker är, enligt polisen, trångboddhet, dålig logistik kring boendet, outbildad personal och brist på väktare.

– Asylprocessen tar för lång tid, och man känner ett missnöje med reglerna på boendet, säger Erik Nord.

Bråk i exempelvis matköer är inte ovanliga.

– När det kommer väldigt många människor så snabbt är det svårt att få ordning. Men vi upplever att när det finns bra rutiner för hur mat delas ut så upphör en del konflikter som har med logistikproblemen att göra.

Statistiken över uttryckningar och anmälningar gällande flyktingboenden är inte heltäckande. Ärenden kan till exempel ha fått en annan kod eller ha skett vid en annan tidpunkt.

Syftet med rapporten är att se hur antalet brott ökat i relation till det större antalet boenden.

– Jag tycker att man ska vara försiktig när man pratar om en ökning. Vi har alltid åkt till flyktingboenden eftersom det uppstår mellanmänskliga konflikter på grund av oro och trångboddhet. Men frågan är hur ökningen förhåller sig till flyktingvolymerna. Det här är kanske fullt rimligt utifrån det stora antal vi tar emot, säger Erik Nord.

När polisen kartlade höstens alla bränder på asylboenden konstaterades det att de flesta eldsvådorna hade börjat inne i lokalerna – och att det relativa antalet bränder på flyktingboenden inte ökat.

– Förmodligen har de startats av boende av frustration. Vi drog inga snabba slutsatser då och man ska inte göra det nu heller, säger Erik Nord och tillägger:

– Vi kan inte dra slutsatsen att det här är en mer våldsbenägen grupp.

Erik Nord anser att det behövs fler poliser. Men också att säkerhet och rutiner ses över på boendena.

– Det är ett väldigt fokus på att ordna sängplatser. Utan funderingar på trivsel och oro, som är en naturlig del av processen när man flytt från ett annat land.

GP har försök nå Migrationsverket för en kommentar kring säkerheten på landets flyktingboenden.

Läs också: Inga platser för unga med behov

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.