Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Polisen presenterar ny lista över utsatta områden

Stigmatiserande eller en hjälp att prioritera? Under en presskonferens på måndagsförmiddagen presenterade polisen en ny version av sin omdiskuterade lista över utsatta områden. Av ett fåtal förändringar stod Göteborg för en.

Gårdsten har nu officiellt lämnat listan över särskilt utsatta områden. Detta på grund av områdets positiva utveckling, sa polismästare Linda H Staaf på måndagens presskonferens.

– Vi har haft hög polisnärvaro och god samverkan med andra aktörer som gör att den kriminella påverkan är mindre än 2017.

Gårdsten listas nu i stället som ett riskområde, vilket är ett sorts mellanläge mellan utsatt och särskilt utsatt område.

För Göteborgs del var detta den enda förändringen. På nationell nivå har två områden försvunnit från listan över utsatta områden, Smedby och Hageby i Norrköping. Samtidigt har Storvreten i Tumba tillkommit.

LÄS MER: Därför sticker Gårdsten ut i statistiken

Positiva trender

Mats Löfving, chef vid Polisens nationella operativa avdelning (Noa), och hans kollegor pratade överlag om positiva tendenser.

– Relationen mellan medborgare och polisen har stärkts. Vi ser en lugnare miljö, färre angrepp mot polisen och annan blåljuspersonal, sa Mats Löfving.

Han fortsatte:

– Vi ser större benägenhet för medborgare att samtala och hjälpa polisen i brottsutredningar. Vi ser fortfarande problem, men trender visar att det går framåt.

På lokal nivå får Mats Löfving medhåll av Erik Nord, polischef i Storgöteborg.

– Vi kan konstatera positiva trender både i Rannebergen och Bergsjön, även om de ligger kvar som utsatt respektive särskilt utsatt område. Ordningsläget har blivit lite bättre.

Kritiserat beslut

Men man ska vara försiktig med att ropa hej. Det räcker med en infekterad konflikt kriminella emellan för att den upplevda tryggheten i området ska försämras, påpekar Erik Nord.

Som GP tidigare har berättat kritiserade lokala politiker att listan över utsatta områden görs offentlig, eftersom det kan ha en stigmatiserande effekt. Under presskonferensen försvarade polismästare Linda H Staaf beslutet i indirekta termer:

– Det är en intern rapport men vi väljer att vara öppna hellre än att den når offentligheten ryktesvägen, sa hon.

Erik Nord uppger att han har förståelse för bägge sidor.

– Jag har inga problem med att vi tog fram listan för 2019, men det stora värdet är redan realiserat: att andra aktörer i de här områdena har tagit ett större ansvar. Det finns argument både för och emot, säger han.

Gårdstensmodellen

Även kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Axel Josefson (M), framhåller vikten av samverkan mellan olika aktörer.

När GP i mars först berättade att Gårdsten skulle plockas bort från listan över särskilt utsatta områden talade Axel Josefson om att använda erfarenheterna därifrån i andra utsatta områden. Det handlar bland annat om bättre samarbete mellan polisen, fastighetsägarna och de boende, ökad polisnärvaro, kameraövervakning och trygghetsvärdar.

– Alla parter drar sitt strå till stacken, säger Axel Josefson.

– För kommunens del handlar det om att tillföra kommunala resurser. En socialtjänst som är med i arbetet på ett bra sätt, att stärka skolorna i området och hjälpa det lokala näringslivet

Axel Josefson är enbart positiv till att listan över utsatta områden offentliggörs.

– Det tydliggör hur situationen ser ut och hjälper politiken att prioritera.

Han håller inte med om att listan kan ha en stigmatiserande effekt.

– Det är betydligt mer värdefullt att vi kan tala om frågan och fokusera på att åtgärda problemen som finns. Och jag tycker att dagens rapport visar att det går.

Kan Göteborg bli fritt från utsatta områden?

– Ja det kan vi. Det är min fasta övertygelse. Något annat är inte acceptabelt, säger Axel Josefon.

– Nu gäller det att vi är uthålliga i detta arbete, jobbar tillsammans och fortsätter utveckla våra metoder och aktiviteter för att stärka tryggheten i dessa områden.

 

Särskilt utsatta områden Göteborg

Biskopsgården

Bergsjön

Hammarkullen

Hjällbo

Lövgärdet

Tynnered

 

Utsatta områden Göteborg

Rannebergen

Hisings Backa

 

Riskområde

Gårdsten

LÄS MER: Gårdsten tas bort från lista

LÄS MER: Utsatta områden listas – trots hård kritik

 

Fakta: Utsatta områden

Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem.

Ett utsatt område karaktäriseras av:

• Låg socioekonomisk status

• Kriminell påverkan på lokalsamhället.

Ett särskilt utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem.

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:

• Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen.

• Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag

• Parallella samhällsstrukturer

• Våldsbejakande religiös extremism

• Närhet till andra utsatta områden

Ett riskområde:

Ett område uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.

Källa: Polisen

 

 

 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.