Petra Elio Serti har belönats för sitt engagemang. År 2015 besökte <a href=kungen Angeredsgymnasiet tillsammans med stiftelsen Ungt Ledarskap för att dela ut stipendiet Kompassrosen till henne. Detta för att hon "river barriärer i ett segregerat samhälle" genom att få fler unga att inse vikten av utbildning. Bild: Per Wahlberg">
Petra Elio Serti har belönats för sitt engagemang. År 2015 besökte kungen Angeredsgymnasiet tillsammans med stiftelsen Ungt Ledarskap för att dela ut stipendiet Kompassrosen till henne. Detta för att hon "river barriärer i ett segregerat samhälle" genom att få fler unga att inse vikten av utbildning. Bild: Per Wahlberg

Petra fick alltid försvara sin stadsdel – nu gör hennes elever också det

Som barn fick Petra Elio Serti försvara sin stadsdel. Nu, som lärare på Angeredsgymnasiet, ser hon eleverna göra detsamma.
Trots allt positivt hon ser med Angered lyfter hon fram en rad problem. Problem som hon anser att det finns lösningar på.
– Men det går för långsamt.