Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Försvarsminister Peter Hultqvist på Göteborgs garnison om regionens betydelse för Sverige och Norden. Bild: Stefan Berg
Försvarsminister Peter Hultqvist på Göteborgs garnison om regionens betydelse för Sverige och Norden. Bild: Stefan Berg

Peter Hultqvist: Göteborg får nyckelroll i försvarsplaneringen

Göteborg får en nyckelroll i försvaret av Sverige både för försörjning och militärt stöd från utlandet. Det säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till GP.

– Hamnen är störst i Norden och en tydlig angelägenhet för Sverige. Därför är det som händer i hamnen väldigt viktigt ur försvarssynpunkt. Självfallet måste vi väga in hamnens betydelse för varuförsörjningen, import och export, i planeringen av vårt framtida försvar. Dessutom finns ett värdlandsperspektiv kopplat till hamnen i Göteborg.

Genom ett samförståndsavtal mellan Sverige och försvarsalliansen Nato ska vi kunna stödja och ta emot hjälp från Nato vid en kris eller ett krig i Sverige eller i närområdet. Det praktiserades under försvarsmaktsövningen Aurora 2017, då ett amerikansk luftvärnsförband togs emot i Göteborg.

– Hamnen har en viktig roll för den händelse att vi skulle behöva ta emot stöd av olika slag, konstaterar Peter Hultqvist.

Nytt regemente i Göteborg

Det finns en samsyn inom försvarsberedningen om vad som kan bli den största förstärkningen av försvaret på 70 år, bland annat med ett nytt amfibieregemente i Göteborg.

– Jag får yttrandena från försvarsmakten den 15 november. Därefter börjar vi en diskussion om hur vi ska hantera en propositionen till riksdagen nästa år. Först efter den processen kan jag svara konkret på vad som händer i Göteborg.

Det finns en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centern, Liberalerna, Miljöpartiet om 20 miljarder kronor mer till försvaret mellan 2022-2025.

– Det är en stor satsning och läggs det ihop med det som har gjorts mellan 2015 och 2021 tillförs väldigt stora medel. Vi behöver göra mer och har ett ett behov av att öka den militära förmågan i hela landet.

Upphörde vid millennieskiftet

Efter Berlinmurens fall för 30 år sedan och kalla krigets slut kom en lång period av avspänning och nedrustning. Det svenska försvaret plockades ner, lager för beredskap och mobilisering reades ut, värnplikten lades i malpåse och totalförsvaret avvecklades. Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4) på Käringberget upphörde vid millennieskiftet.

Sedan drygt tio år råder ett helt annat säkerhetspolitiskt läge och försvarspolitikerna har gjort helt om och lägger mer pengar än någonsin på att få tillbaka försvarsförmågan. Peter Hultqvist är självkritisk:

– Man gjorde kraftfulla felbedömningar, handlade för snabbt och för långtgående. Jag har i många sammanhang markerat att det är min uppfattning. Historien går i vågor. Nu när vi med stora ansträngningar återigen bygger upp vår förmåga hoppas jag att man i framtiden inte med omedelbar verkan börjar dra ner igen om vi kommer in i en mindre spänd period. Det gäller att hålla en stabilitet i satsningarna. Att vända utvecklingen är jobbigt, och just nu är vi inne i en sådan situation. Det tar tid och kostar pengar.

Dagens hotbild är komplex med påverkan, vilseledning och intrång via internet.

– Desinformation har alltid förekommit i olika former. Det har till och med upphöjts till krigskonst i bland annat Ryssland. Det vi upplever är vår tids variant av detta. Det svämmar över genom sociala medier och öppnar för flera aktörer. Det finns en gråzon som utnyttjas för att underbygga spänningsläget och påverka den politiska utvecklingen i olika länder.

Samtidigt är samhället sårbart. Om transporterna till Västkusten stoppas lamslås Sverige på kort tid. Livsmedelsbutikerna töms. Om strömmen slås ut slocknar landet och alla elektroniska system slutar fungera.

– Vi måste steg för steg bygga civilförsvaret starkare, säger Peter Hultqvist. Vid en totalförsvarsövning nästa år kommer även den civila sektorn att mobiliseras och privata företag kunna vara med och bidra.

Det gäller också för Sverige i kampen mot IS. Cirka 70 svenska militärer finns i Irak för utbildning, rådgivning och även vissa bevakningsuppgifter. Men trots de pågående oroligheterna i landet kommer missionen att fortsätta.

– Kampen mot Daesh (IS) är långt ifrån avslutad. Vi måste ha en uthållighet i deltagandet i koalitionen. Det vore förskräckligt om utvecklingen skulle vända igen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.