Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

1/4

Ovanligt att personer i 20-årsåldern avlider i covid-19

Enligt Folkhälsomyndigheten är unga mellan 20-29 överrepresenterade när det kommer till antalet smittade av covid-19 under den pågående andra vågen av pandemin.
Men att de blir så sjuka att deras liv står på spel är ovanligt.
– Det är bara enstaka fall som vi har sett under det här året men vissa blir väldigt dåliga och vi vet inte varför, säger Parisa Hartman Mokarami, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Under pandemins andra våg har den unga vuxna befolkningen stuckit ut i statistiken. I den senaste veckorapporten från Västra Götalandsregionen har smittspridningen fortsatt uppåt i åldersgruppen 20-29 år.

Men att unga personer som testar positivt utvecklar allvarliga eller till och med livshotande symptom är ovanligt.

– Det är bara enstaka som vi har sett under det här året. Jag har själv inte haft någon så ung patient som avlidit. När det är yngre som blir dåliga brukar det vara riskfaktorer som ligger bakom, men det behöver inte vara det, säger Parisa Hartman Mokarami, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Det finns de som blir allvarligt sjuka i covid-19 trots att de är fullt friska.

– Vissa blir väldigt dåliga och vi vet inte varför. Det är därför viktigt att vara försiktig för man vet inte om man hör till den gruppen.

LÄS MER: Dennis Johansson, 28 år dog med covid-19

LÄS MER: Coronaviruset kan dröja sig kvar i kroppen

Sök vård vid andfåddhet i vila

Infektionsläkaren gör jämförelsen med influensasäsongen då det också brukar vara vissa som blir riktigt dåliga och andra inte. Även vid sepsis, blodförgiftning kan kroppens svar variera stort från person till person.

– Frågan är om det har med immunförsvaret att göra att vi kan se att det hos vissa blir överaktiverat, men det bara en teori.

Det kan vara svårt för den enskilde att ensam avgöra om man hör till den gruppen som svarar extra starkt och blir allvarligt sjuk i covid-19. Enligt Parisa Hartman Mokarami är det viktigaste att man är uppmärksam på om man utvecklar en känsla av att vara andfådd även i vila.

– Då ska man kontakta sjukvården. Det vi ser med covid-19 är också en ökad risk för proppbildning i lungans blodkärl. Det kallas för lungemboli och kan dyka upp ganska sent i sjukdomsförloppet. Det kan göra att man då plötsligt blir sämre men det kan också komma successivt, säger hon.

Incidensen av bekräftade fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen.Incidens är ett epidemiologiskt begrepp som här anger antalet nya smittade i en viss åldersgrupp under en avgränsad tid. Bild: Västra Götalandsregionen
Incidensen av bekräftade fall av covid-19 i Västra Götalandsregionen.Incidens är ett epidemiologiskt begrepp som här anger antalet nya smittade i en viss åldersgrupp under en avgränsad tid. Bild: Västra Götalandsregionen

LÄS MER: Infektionsläkarna om udda symptom och kampen för att förstå covid-19

Oförutsägbart vem som blir allvarligt sjuk

För att minska risken för proppbildning menar hon att det är viktigt att den som är sjuk och testat positivt för covid-19 inte blir helt sängliggande.

– Det kan motverka lungembolierna, men om man drabbas så kan det upplevas som en smärta i bröstet och man kan också få feber men inte alltid.

Avslutningsvis vill Parisa Hartman Morakami trots allt poängtera att unga också riskerar att bli riktigt dåliga, men bilden behöver nyanseras.

– Det är viktigt att unga också är medvetna om att de inte är odödliga, men de flesta som blir allvarligt sjuka och inte klarar sig är äldre med riskfaktorer. Vi har sett i andra vågen att den här gruppen är överrepresenterad, men inte på sjukhuset. Det handlar om en liten andel av dem som behöver sjukvård överhuvudtaget.

Då ska du söka vård

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Lämna ett PCR-prov för covid-19 om du har symtom. Det är bara så det går att veta om du har sjukdomen. Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Kontakta en vårdcentral om du har långvariga besvär.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Källa: 1177 Vårdguiden

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.