Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Orosanmälningarna om barn som far illa av våld i hemmet ökar

Orosanmälningarna som gäller barn som far illa på grund av våld i hemmet ökar i alla stadsdelar i Göteborg, visar GP:s genomgång. – Det är ett samhällsproblem, säger Elisabeth Johansson, sektorschef på socialtjänsten i stadsdelen Norra Hisingen.

I hela Göteborgs stad har antalet orosanmälningar som gäller barn som far illa på grund av våld i hemmet ökat, visar ett utdrag ur socialtjänstens eget system Treserva. 2014 kom 1230 anmälningar in och förra året kom 1872 till stadsdelarnas socialtjänster. Det är en ökning med över 52 procent. I stadsdelen Västra Hisingen har ökningen varit störst. Där gjordes 69 orosanmälningar 2014 om våld i hemmet. Två år senare gjordes 230 anmälningar.

– Ökningen från 2014 beror på flera orsaker. Det året trädde ett lagkrav i kraft som kräver att myndigheter såsom skolan och vården anmäler misstanke om våld i hemmet, och det ska alltid leda till en utredning hos socialtjänsten, säger Carina Eriksson, chef på enheten för Barn, unga och familj på stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen.

LÄS ÄVEN: Utredaren: "Hotet och våldet blir till vardag"

"Viktigt att alla agerar och reagerar på våldet i samhället"

Carina Eriksson ser positivt på att fler anmälningar görs, så att socialtjänsten snabbare kan hjälpa i de olika fallen.

– Vi ser positivt på att antalet anmälningar har ökat, då det visar att vi har nått ut med vår information till andra myndigheter kring deras anmälningsplikt så att vi kan utreda barnens situation och sätta in adekvat hjälp i ett tidigt skede. Ju snabbare socialtjänsten kommer in i en familj där det finns problem, desto snabbare kan vi erbjuda stöd och hjälp till familjen och barnet. Det är viktigt att alla agerar och reagerar på våldet i samhället och uppmärksammar oss på när barn far illa i familjer, säger Carina Eriksson.

LÄS ÄVEN: Allt fler män söker hjälp mot sin aggressivitet i förhållanden

"Det här är ett samhällsproblem"

Flest anmälningar om att barn far illa på grund av våld i hemmet förra året gjordes i Angered. Där kom 375 anmälningar in till socialtjänsten. Samma år kom 249 anmälningar in till socialtjänsten i stadsdelen Norra Hisingen.

– Det här är ett samhällsproblem. Många av anmälningarna kommer från skolor och förskolor i området. Sedan är det alltid svårt att säga exakt vad ökningen beror på. Är det en oförändrad situation fast fler anmäler, eller är det en riktig ökning av våldet i hemmen? Oavsett är det här en samhällsproblematik som vi ser och som vi lyfter till våra politiker, säger Elisabeth Johansson, sektorschef för Individ och Familjeomsorg på stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen.

Komplex problematik

I framtiden vill Elisabeth Johansson se att socialtjänsten kan jobba mer förebyggande i ett utökat samarbete med skolor och förskolor.
 
– Det är helt nödvändigt att fånga upp familjer som är i riskzon tidigt och att ge föräldrarna de verktyg de behöver i föräldrarollen. Men detta är en komplex problematik som inte har några enkla lösningar. Ofta hänger problemen ihop med utanförskap. En av de viktigaste strategierna är därför att hjälpa föräldrarna in i jobb för att förbättra livsvillkoren, säger Elisabeth Johansson.

LÄS ÄVEN: Ida: "Jag ville inte leva, men inte dö heller".

"Samhället har ett stort ansvar"

Fram till och med den sista oktober i år har 130 anmälningar om våld i familjen gjorts till socialtjänsten i Norra Hisingen, vilket kan betyda att det totalt blir mindre antal anmälningar vid årsslutet än förra året, då 249 anmälningar kommit in totalt. Elisabeth Johansson hoppas på en minskning.

– Min förhoppning är att anmälningarna ska minska och som det ser ut så gör de det i år. Men det är inte fler eller färre anmälningar som löser det riktiga problemen, utan hela situationen måste förbättras. Det är allas skyldighet att följa lagen och inte begå brott, och det är särskilt viktigt i denna fråga som rör brott mot barn. Samhället har ett stort ansvar, men individen har också ett eget ansvar att inte skada andra, säger Elisabeth Johansson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.