Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Drygt 20 procent av allt vatten som produceras i Göteborg försvinner genom läckage, berättar Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktionsavdelningen. Bild: Eva Tedesjö

Om torkan slår till: Så ska Göteborg klara vattenförsörjningen

Göteborg har bättre förutsättningar än grannkommunerna att klara vattenförsörjningen om torkan slår till. Men man kan aldrig vara säker. Efter förra sommaren är beredskapen höjd och vaksamheten större.

Vi är många som hoppas på en varm och solig sommar, men numera är det inte bara lantbrukare som insett att det också behövs en del regn.

Förra veckan gick Länsstyrelsen i Västra Götaland ut och uppmanade alla att spara på vatten. Även om vi är inne i en period med ostadigt väder väntas inga större nederbördsmängder och vattenläget riskerar att bli lika allvarligt som i juli 2018, enligt Länsstyrelsen. Det gäller främst små vattendrag, men även de stora grundvattenmagasinens nivåer är under de normala i större delen av landet.

Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för dricksvattenproduktionsavdelningen i Göteborgs stad, tycker att man alltid ska tänka på att inte slösa på vattnet.

– Vi har inte gått ut med några egna restriktioner. Men vatten kostar, bland annat energi och kemikalier. Så man ska alltid vara restriktiv och ha ett sunt tänkande kring hur man utnyttjar våra resurser.

Ökad kontroll

Göteborg har bättre förutsättningar än grannkommunerna att klara av vattenförsörjningen eftersom tillgången till råvatten från Göta älv är stor. Men efter förra årets torka är kommunen mer på tå och håller ökad kontroll på läget för att kunna agera i tid.

Hur klarade sig Göteborg förra sommaren?

– Vi hade en kort period då vi bad att man skulle vara lite försiktig med användandet. Det var begränsningar lokalt på ledningsnätet som gjorde det svårt få ut vatten i vissa delar i stan, säger Josefin Lundberg Abrahamsson.

– Det var inte brist på resurser på råvattensidan, utan på distributionsnätet på grund av stora lokala uttag på senvåren och försommaren. Folk ville väl vattna sina gräsmattor och nyplanteringar i sommarvärmen. Sen la det sig. Under sommaren flyttar många göteborgare ut från stan och vi behövde aldrig införa något vattningsförbud som våra grannkommuner gjorde.

"Vi har ju Göta älv som avvattnar Vänern, en väldigt stor vattentäkt. Men det finns inga garantier för att inte stora vattentäkter kan påverkas, även om det tar längre tid", säger Josefin Lundberg Abrahamsson.. Bild: Olof Ohlsson

Klarade kraven

För att klara vattenförsörjningen måste tre olika delar fungera. Det måste såklart finnas tillräckligt mängd råvatten, men det gäller också ha tillräckligt hög kapacitet av produktionen på vattenverken och det måste finnas ett distributionsnät som räcker till för varje konsument, förklarar Josefin Lundberg Abrahamsson.

Förra sommaren uppfylldes samtliga krav, med det enda undantaget under en helg i lokalt södra Göteborg.

– Vi har ju Göta älv som avvattnar Vänern, en väldigt stor vattentäkt. Men det finns inga garantier för att inte stora vattentäkter kan påverkas, även om det tar längre tid. Vi följer därför läget noga och funderar vi på hur vi ska agera för att vara så väl förberedda som möjligt.

Så det finns risk att även Göteborg kan drabbas av vattenbrist?

– Det krävs mer och tar längre tid. Men man kan inte säga att det inte kan hända. Även om vi inte var i det läget förra året.

"Ovant läge"

Har ni höjt beredskapen efter förra sommaren?

– Ja, vi har förberett oss annorlunda. Vi blev lite förvånande över torkan. Det var ett ovant läge. Så nu följer vi det närmare så att vi kan agera om det behövs. Vi bevakar och arbetar med strategier för hur vi ska göra om vi hamnar i ett ansträngt läge.

Vilka är strategierna?

– Vi har satt upp en plan för att stämma av hur vattentillgångarna och tillrinningen ser ut – så att vi har bra koll på förutsättningarna och inte blir överraskade. Vi kommer att hålla noggrannare koll och vi ser över tillgång och efterfrågan så att det matchar.

Om det finns tecken på att det är vattenbrist finns åtgärder i olika steg att sätta in, enligt Josefin Lundberg Abrahamsson. Första steget är att uppmana invånarna till försiktighet och tänka över vattenanvändningen. Om läget blir allvarligare kan det till exempel införas bevattningsförbud.

Förutom svår torka, vilka andra risker finns för vattenförsörjningen i Göteborg?

– Vi har en god produktionskapacitet, så det är mindre sannolikt att något där skulle ställa saker på ända. Även distributionsnätet har normalt sett tillräcklig kapacitet. Men vid kortvariga stora uttag, om några till exempel vill fylla pooler långt ut på distributionsnätet, kan det ställa till det lokalt. Då får vi gå ut med information om läget eller styra om flödet litegrann.

Stort läckage

Det talas också om läckor på vattenledningar. Är det ett problem?

– Ledningsnätet har ett omfattande läckande och det är en otrolig bredd i åldrarna på våra ledningar. En del läckor åtgärdas akut för att de syns, som vid översvämning till exempel.

Det finns också det som Josefin Lundberg Abrahamsson kallar diffust läckage. Det som inte syns, men märks på vattenmängden och som exempelvis rinner ut i skarvar mellan ledningarna.

– Strax över 20 procent av allt vatten vi producerar försvinner genom läckage. Vi är inte nöjda med att så mycket försvinner och jobbar ständigt med det. Men vi har jättemycket ledningar och det är en tuff utmaning hålla jämna steg med slitaget.

Det blåser en del i Göteborg. Hur påverkas dricksvattnet vid stormar?

– Det gäller framför allt havets påverkan på Göta älv. Om havet stiger trycks sötvattnet i älven högre upp och då får vi saltvattenpåverkan i vårt intag. Det tycker vi inte om. Då stänger vi ned och använder våra reserver. Det finns risk för att det problemet blir större i och med klimatförändringarna.

Vattenfakta:

Förvaltningen för kretslopp och vatten i Göteborg producerar cirka 174 000 kubikmeter rent vatten per dag. Det betyder cirka en halv kubikmeter rent vatten per invånare.

Vattnet leds i 1 768 km rör till konsumenterna. Det betyder ungefär fyra meter per invånare i Göteborg.

Dricksvattenreningen sker i vattenverken Alelyckan och Lackarebäck. Vilket vattenverk dricksvattnet kommer ifrån beror på var i stan man bor.

I snitt använder en göteborgare 170 liter vatten per dygn.

Källa: Göteborg stad

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.