Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Annika Kristiansson kan bevisa att hennes bil fanns på annan plats då hon ska ha stått felparkerad på en tre-timmars-parkering på tomtmark i Sisjön. Men Hojab har hittills avfärdat hennes bevis.

"Olika lagar gynnar p-bolagen"

Landets parkeringsbolag och deras ombud tjänar stora summor på oron för betalningsanmärkningar. Många leasingbolag betalar alltid böterna direkt - även om de skulle vara felaktigt utfärdade.

Hojab parkeringsservice har som affärsidé är att driva in p-böter på uppdrag av privata och kommunala parkeringsbolag och bakom Hojab står Svea inkasso AB. Göteborgs P-bolag anlitar exempelvis Hojabs tjänster då någon vill överklaga en böteslapp.

I Sverige finns två lagar som reglerar p-böter - där börjar förvirringen. 
Har du parkerat på gatumark, kommunal eller statlig, och är missnöjd vänder du dig till polisen som avgör frågan som första instans. Polisens beslut kan sedan överklagas till domstol.

Parkerar du på tomtmark, privat eller offentlig, exempelvis Heden i Göteborg, och är missnöjd är det i stället p-bolaget eller deras ombud som avgör frågan i första instans. Ett sådant ombud är Hojab parkeringsservice, som sköter klagomål för runt 150 parkeringsbolag i landet. 

I det första fallet ska bilisten, för att undvika att hamna hos kronofogden, betala böterna i förväg. Överklagandet hanteras och värderas av landets polismyndigheter. Om prövningen visar att böterna är felaktigt utfärdade betalas pengarna tillbaka.

I det andra fallet, felaktiga böter på privat eller offentliga tomtmark, är grundregel det omvända. Böterna ska inte betalas förrän frågan är avgjord i domstol. Först då kan p-bolaget skicka ärendet till kronofogden för indrivning.
Om bolaget skulle skicka p-boten för indrivning i ett tidigare skede bryter bolaget mot god inkassosed.

Att många tror att alla p-böter ska betalas omgående, oavsett var den har utfärdats eller av vem, gynnar p-bolagen. Om bilisten har betalat och p-bolagen inte går med på att riva den felaktiga boten måste bilisten ta strid i tingsrätten för att få pengarna tillbaka.

Erik Andersson är moderat riksdagspolitiker och kritisk till att p-bolagen själva har rätt att pröva om deras böter är rätt utfärdade eller inte.

– P-bolag erkänner i princip aldrig att de har fel och en parkeringsnämnd skulle innebära en mer rättssäker och opartisk process, säger han.

Under hösten tänker han väcka frågan om en inrätta en separat parkeringsnämnd med uppdrag att pröva bestridande av p-böter, ungefär på samma sätt som Allmänna reklamationsnämnden avgör tvister mellan konsumenter och handlare.

Genom de formuleringar som exempelvis Hojab använder sig av, är det lätt att få intrycket att betalningsanmärkning väntar runt hörnet och du inte betalar direkt. Tomas Borgenstrand, är köp- och konsumenträttsjurist i Göteborg.

Att vi har två olika lagar gynnar bara en part och det är p-bolagen. Som lekman blir man rädd och oroligt och betalar för att man inte vet hur man ska gå vidare. Jag tycker förslaget om en oberoende nämnd är klockrent, säger han.

Det är inte bara enskilda bilägare som är rädda för att få betalningsanmärkningar och dra på sig extra avgifter. Många av landets leasingföretag har som standard att betala p-böterna och sedan debitera sina leasingkunder för motsvarande belopp. Martin Ahlquist är försäljningschef vid Swedbanks leasingbolag Autoplan.

– Det är en oerhört grannlaga uppgift för oss att reda ut vilka böter som är korrekta eller inte. P-bolagen är oerhört snabba på att skicka ärendena till inkasso och det är inget vi kan lägga tid på, säger han.

Även företaget Leaseplan betalar böterna så fort påminnelsen från p-bolagen dimper ner i brevlådan.
– P-bolagen är stenhårda och skickar ärendet till inkasso extremt snabbt, säger vd:n Fred Göransson.

Den leasingkund som vill överklaga p-böterna får sedan en fullmakt av Leaseplan som gör det möjligt att driva frågan till tingsrätten.

GP har vid upprepade tillfällen sökt ansvariga vid Hojab parkeringsservice. Till slut blir det vd:n för bolagets ägare, Svea Inkasso AB, som ringer upp, Mats Kärsrud. Han betonar att det är respektive p-bolag som avgör när och om p-böter ska skrivas av.

– Vi jobbar efter en fastställd policy som är uppgjord med respektive p-bolag och därefter fattar vi beslut. Tycker vi inte att vi kan fatta beslut enligt den policy som är uppgjord, så frågar vi p-bolaget, säger han och fortsätter:

– Om du betalar en p-avgift med ditt privata kreditkort, lägger lappen i rutan, smäller igen dörren och lappen åker ner på golvet i bilen, är det okey för vissa p-bolag att skriva av böterna om bilisten kan styrka att den har betalt med sitt kort. Andra tillämpar strikt regeln att lappen ska vara synlig i bilrutan.

Av Hojabs standardsvar, när de avslår en överklagan, är det svårt för en lekman att förstå hur man ska gå vidare för att fortsatt bestrida p-böterna. Många som hört av sig till GP är också kritiska till den information som förmedlas via Hojabs kundtjänst.

– Självklart ska vi vara sakliga och informera om vad som gäller men det är klart att den mänskliga faktorn gör fel någon gång och det är svårt att utbilda kundtjänsthandläggare för hur de ska göra i varje enskilt fall. Är vi otydliga i samband med våra skriftliga avslag får jag också ta på mig det, säger Mats Kärsrud.

Måste ni ha så bråttom med att driva in böterna?
– Jag tycker vi är snabba och effektiva och följer de anvisningar vi har från datainspektionen.
 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.