Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Nu tio år gamla Rya kraftvärmeverk, på bilden, strax utanför Älvsborgsbron, är mycket större än det som planeras i Backa. Skorstenarna är dock lika höga.

Nytt kraftvärmeverk minskar CO2-utsläppen med en fjärdedel

Utsläppen av koldioxid från fjärrvärmeproduktionen i Göteborg kan minska med 25 procent eftersom ett nytt kraftvärmeverk i Backa ska eldas med skogsflis istället för fossilbränsle.

Mängder av göteborgare bor och jobbar i hus, byggnader och fabriker som värms upp av spillvärme från oljeraffinaderierna i älvmynningen och förbränningen av avfall i kraftvärmeverket i Sävenäs i östra Göteborg.

Klimatmål

Men i Göteborgs Stads klimatmål ingår att senast år 2030 ska all fjärrvärme produceras av förnybara bränslen. Klimatmålet kräver att det kommunägda storbolaget Göteborg Energi svänger bort från fossilbränslen som naturgas och olja.
– Våra fjärrvärmekunder kräver att värmen ska vara fossilfri och det är jättekul att det finns en positiv förväntan på att ställa om vårt energisystem, säger David Hellström, chef för verksamhetsområde Produktion på Göteborg Energi.

Nytt kraftvärmeverk

Därför planeras ett nytt fliseldat kraftvärmeverk i Backa industriområde på östra Hisingen, mellan Exportgatan och älven, ungefär i höjd med Stigs Center.
Byggnadsnämnden beslutade i förra veckan att börja arbeta fram en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga den stora anläggningen där huvudbyggnaden blir 45 meter hög och skorstenen cirka 100 meter.

Under måndagen ska politikerna i Göteborgs Energis styrelse ta ställning om bolaget nu ska genomföra en förstudie.
– Vi har redan gjort en strategisk förstudie som visar att detta biokraftvärmeverk skulle minska utsläppen av koldioxid med 70 000 ton per år, säger David Hellström.

Siffran kan jämföras med att Göteborg Energi under nästa år, 2017, beräknar att släppa ut totalt mellan 250 000 och 300 000 ton koldioxid från sina anläggningar. Att prognosen för utsläppssiffrorna är så inexakt beror enligt David Hellström framförallt på två saker: vädret och bränslepriset. Ju kallare väder, desto mer värme måste bolaget producera, vilket ökar utsläppen. Och prisutvecklingen på de olika bränslena påverkar vilket Göteborg Energi väljer, och därmed också hur stora utsläppen blir.

Att koldioxidutsläppen kan minska med ungefär 25 procent beror, enligt David Hellström, på att den flisbaserade värmen och elen från Backa skulle ersätta framförallt en del naturgasbaserad värme och el från Rya men också från andra mindre och äldre anläggningen som då kan fasas ut.

Ska transporteras med tåg

För att minska klimatbelastningen ytterligare men också den lokala miljöbelastningen är tanken att skogsflisen ska transporteras med tåg ända in till anläggningen i Backa. Detta kräver att cirka två kilometer av det nedlagda järnvägsspåret som går längs Exportgatan och Importgatan genom hela industriområdet tas i bruk igen. Men spåret är i så dåligt skick - till exempel har det asfalterats över på många ställen - att i praktiken måste en helt ny järnväg byggas från anslutningen till Bohusbanan/Hamnbanan nere vid Tingstad.
Alternativet att köra flisen på lastbil skulle, enligt de förstudier Göteborg Energi gjort, kräva cirka 65 stycken 24-meters lastbilar per dygn.
– Lastbil kan vi inte se som ett huvudalternativ utan vårt mål är att flisen ska transporteras med tåg, säger David Hellström.

Nya spår kostar miljoner

De två kilometrarna nytt spår, inklusive signal- och säkerhetssystem vid till exempel korsningar, skulle enligt bolaget kosta minst 35 miljoner, troligen mer. Men tåglösningen skulle inte bara minska klimat och miljöbelastningen. Tåg blir också billigare än lastbil när det handlar om så här stora mängder flis.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.