Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Nytt initiativ för ungas psykiska hälsa

Två vårdcentraler i Göteborg har genom ett pilotprojekt kunnat anställa psykologer för barn och unga. Vid ett par tillfällen har efterfrågan varit så stor att de tvingats pausa intagningen av patienter.

Sedan årsskiftet har sex vårdcentraler i Västra Götaland fått tillskott i personalstyrkan. Tre psykologer, en socionom och ytterligare en halv tjänst har tillsatts under två års tid som en del av pilotprojektet "Ungas psykiska hälsa".
– Vi sökte oss till projektet eftersom vi ville vara med och utveckla en modell där vi kan hjälpa barn och unga tidigt, säger Evelina Stranne.

Hon arbetar som psykoterapeut på Västerledens mottagning för unga med psykisk ohälsa och är lokal samordnare för den nya satsningen. 

Mottagningen öppnades i januari i år som en del av projektet. I lokalerna vid Järntorget erbjuds barn och föräldrar mellan 6 och 18 år bland annat vägledning, gruppkurser, terapi och telefonkonsultation. Under det dryga halvår man har haft öppet har man redan behövt pausa intagningen av nya patienter en gång. Capio Läkarhus Kvillebäcken som är den andra vårdcentralen i Göteborg av de totalt sex i regionen, har intagningsstopp i skrivande stund. 
– Under den här våren, om man tittar på siffrorna vi har hittills, har vi nått väldigt många barn och unga som vi har kunnat behandla. Det är mild och måttlig psykisk ohälsa som ökar. Men man har inte alltid kunnat erbjuda insatser i primärvården för den här målgruppen, säger Zophia Mellgren som är projektledare för hela initiativet. 

Med mild och måttlig psykisk ohälsa menar man bland annat oro, stress, fobier, ångest eller aggression. Hon menar att den typen av patienter har sökt sig till specialistsjukvården, som snarare riktar sig mot den som lider av allvarlig psykisk ohälsa. 
– Då är det ju en annan grad av psykisk ohälsa så man har hamnat på fel vårdnivå. Att få hjälp med psykisk ohälsa ingår också i primärvårdens uppdrag, det är ju där man som medborgare ska börja, säger Zophia Mellgren. 

Tanken med det pågående pilotprojektet är att utveckla en modell för att fler ska få hjälp redan i primärvården, som vårdcentraler räknas till. De sex vårdcentraler i regionen som i nuläget har fått extra resurser kommer att få sällskap av ytterligare fem. De här mottagningarna har inte bara i uppdrag att fånga upp sina egna patienter. Dit har barn och unga i behov av vård rätt att söka sig, oavsett var man är skriven i Västra Götaland. Dessutom ska vårdcentralerna agera konsult när kollegor på andra vårdcentraler behöver hjälp med hur man behandlar och bemöter psykisk ohälsa. 
– I stället för att alla ska göra det på egen hand gör man stora insatser på vissa vårdcentraler. Hos oss kan vi öka tillgängligheten och erbjuda tider med ganska kort varsel, inom två till fyra veckor. Det känns viktigt att få finnas med tidigt i våra patienters liv. Forskning visar ju på att psykisk ohälsa kommer tidigt och det vill man ju kunna bryta, säger Evelina Stranne. 

Projektet finansieras av statsbidrag och utförs på uppdrag av politiker i Västra Götalandsregionen. Efter två provår ska man sammanställa om modellen bidrar till en bättre vård vid psykisk ohälsa. Enligt projektledaren Zophia Mellgren skulle det också kunna handla om att göra på ett annat sätt än tidigare.
– Synsättet är viktigt här, tiderna förändras. Traditionellt sett har man kanske inte haft så många psykologer och här kanske man måste omvärdera personalsituationen utifrån vad man behöver i samhället.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.