Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De kommunala skolorna kommer att drabbas, tror Tord Karlsson (S).

Nya besparingar drabbar elever på Hisingen

SDN Norra Hisingen ligger 46 miljoner back. En anledning är att ersättningen till friskolorna ökat kraftigt. – Min initierade gissning är att det här kommer att drabba skolan, säger Tord Karlsson (S), SDN-ordförande.

För stadsdelen Norra Hisingen innebär den höjda ersättningen till fristående skolor en ökad kostnad med drygt 10 miljoner kronor.

– Vi hade räknat med en viss ökad kostnad för elever i fristående skolor, men inte alls i den här storleken, berättar Tord Karlsson (S).

Stadsdelarnas ersättning till de fristående skolorna baseras på ett snitt av vad kommunen som helhet lägger på sina skolor, men påverkas också av vad stadsdelen själv satsar på de kommunala skolorna. Ökar satsningen på de kommunala skolorna, ska fristående skolor ersättas i samma utsträckning för att skapa en likvärdig skola.

Enligt Anders Andrén, sektorschef utbildning i Norra Hisingen, handlar det inte om någon felräkning, snarare en missbedömning.

– Min uppfattning är att det handlar om att stadsdelsnämnden gjort stora satsningar på skolan, och att vi inte tog tillräcklig hänsyn till det när vi budgeterade för ersättningen till friskolorna, säger han.

2014 låg ersättningen till friskolorna på 109 miljoner kronor. För 2015 hade man budgeterat med 128 miljoner kronor, men den verkliga kostnaden blev 138 miljoner.

– Vi kommer att tvingas sänka elevpengen till våra kommunala elever för att klara att betala den ökade kostnaden, säger Anders Andrén.

– Det är besvärligt för rektorerna att de inför hösten får en mindre budget än beräknat.

Utöver den höjda skolersättningen har Norra Hisingen ytterligare problem. Kostnaden för funktionshinder och för köpt vård för barn och unga (framför allt ensamkommande flyktingbarn) har också skjutit i höjden. I slutet av april låg stadsdelen 46 miljoner back.

– Det här är sådant som vi inte rår på, säger Tord Karlsson. Vi måste kunna ge de människor som bor i vår stadsdel vad de har laglig rätt till. Det går inte att jobba mer ”effektivt” inom de här områdena. Min initierade gissning är därför att skolan kommer att drabbas av besparingar.

Norra Hisingens stadsdelsnämnd hade möte nyligen. Då beslutades att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att se över hur den uppkomna ekonomiska krisen.

– Vi vet inte hur och inte hur mycket besparningar som kommer att krävas. Vid nästa nämndmöte kommer vi förhoppningsvis att ha klarare besked, säger Tord Karlsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.