Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Möjlig utformning av bostadskvarteren på berget mellan Eriksberg och Säterigatan, här sett från Östra Eriksbergsvägen i riktning västerut.

Ny tunnel läker ihop Hisingen

En av Sveriges viktigaste järnvägar flyttas ner i en kilometerlång tunnel. Ovanpå kan en ny stadsdel med över 1 000 lägenheter byggas.

Dessa planer sa byggnadsnämnden ja till på tisdagen. De går nu vidare upp till kommunfullmäktige, dels för att hamnbanan för alla godstågen till Göteborgs hamn och en del  industrier på västra Hisingen är så viktig, dels för att 1 100 bostäder kan byggas ovanpå och bredvid järnvägstunneln.
I dag går den enkelspåriga Hamnbanan i en bergskärning som i öster börjar nästan borta vid Eriksbergs köpcentrum, fortsätter i ett öppet schakt (med undantag av en kort tunnel) genom Bratteråsberget och fortsätter sedan på en järnvägsbro över Säterigatan där denna mynnar nere på Eriksberg.

Den nya järnvägstunneln, som statliga Trafikverket ska bygga, blir mycket längre, bortåt 1 000 meter. Den börjar i dagens bergskärning i öster men kommer sedan att böja av i en svag båge mot norr under Bratteråsberget, Säterigatan, Krokängsplan och Krokängsparken för att mynna på Pölsebobangården nära villorna och radhusen vid Londongatan.

Tunneln blir dubbelspårig vilket kommer att öka kapaciteten på Hamnbanan. Tunneln beräknas dock vara färdig först 2023 men kommunens förhoppning är att en del av den planerade bostadsbebyggelsen runt omkring ska kunna påbörjas tidigare än så.

Totalt handlar det om att bygga ett dussintal nya kvarter i 5-7 våningar, i en tät sammanhängande stadsbebyggelse som sträcker sig från Säterigatan i norr, upp över de i dag obebyggda östra delarna av Bratteråsberget och vidare österut på sluttningarna mot Östra Eriksbergsvägen.

Kommunen vill ha både hyres- och bostadsrätter i området. Bland annat har kommunägda fastighetsbolaget Framtiden, genom en så kallad markanvisning, fått möjlighet att planera för att bygga framförallt hyreslägenheter i kvarteren i den norra delen av området, mot Säterigatan.

På norra sidan av Säterigatan, vid Danaplatsen, föreslås att en nuvarande mindre, låg och enkel butiksbyggnad rivs för att i stället ersättas av ett längre och högre bostadshus som följer Säterigatan.

Just Danaplatsen, där det i dag inte finns mycket mer än de äldre bostadshusen och en hållplats för stombuss 16, hoppas kommunen kunna väcka liv i genom att den planerade nya bebyggelsen längs Säterigatan får butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna.    
 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.