Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Göteborg stad skissar på en ny nämndorganisation, förhoppningen är bland annat att effektiviteten i plan- och byggprocesser ska bli bättre enligt MP:s kommunalråd Ulf Kamne.

Ny organisation ska öka byggtakt

Göteborgs stad skissar på en ny organisation. Efter valet kan nya facknämnder införas. Förhoppningen är att effektiviteten ska öka.

Framförallt är det på stadsbyggnadssidan som det kan bli förändringar.
– Dagens organisation är lodrät. Tanken är att den ska bli mer vågrät, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnadsfrågor.
Som det ser ut nu finns till exempel en trafiknämnd som jobbar med allt som har med trafik att göra – från planering till utförande. Parallellt jobbar andra nämnder med bebyggelse, markfrågor eller parkmiljö på samma sätt – trots att deras frågor ofta går in i varandra.
I den föreslagna organisationen ska fyra nya nämnder ersätta fem befintliga, och ta ansvaret för hela sin del av kedjan.

"För många parter"

• En nämnd ska jobba med fysisk planering.
• En med exploatering.
• En med genomförande och förvaltning kopplat till mark.
• En med genomförande och förvaltning kopplat till byggnader.
– Vår bedömning är att det ska bli färre parter runt bordet vid varje givet tillfälle. Det ser vi som en stor fördel, säger Mats Odhagen på stadsledningskontoret som jobbat med utredningen.

Eftersom infrastruktur- och stadsbyggnadsfrågor hänger ihop och är beroende av varandra tror Ulf Kamne (MP) att den nya organisationen kommer att bli effektivare och modernare.
– I dag är det många olika processer i varje ärende och varje del kan blockera helheten, säger han.
Arbetet med att se över nämndorganisationen har pågått sedan början av 2015 och politikerna på båda sidor blockgränsen är överens om att det var på tiden. Moderaternas gruppledare Jonas Ransgård säger att dagens organisation är anpassad för att förvalta snarare än att bygga.
– Jag är försiktigt positiv till det utredningen föreslår. Vi måste skapa en organisation som är mer riggad för att bygga, där underpresterar staden i dag. Jämfört med andra större städer har vi betydligt längre handläggningstider och det är förstås inte bra, säger han.

Beslut under hösten

Det tjänstemannaförslag som kommer upp på kommunstyrelsens möte på onsdag innehåller också nyheten att kommunstyrelsen föreslås ett övergripande ansvar för strategiska stadsutvecklingsfrågor. I dag finns det ingen som har det ansvaret.
Förslaget om en ny nämndorganisation kommer att behandlas politiskt under hösten. Tanken är att en ny organisation ska finnas på plats till nästa mandatperiods början.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.