Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/2

Nu utreds tågolyckan på Sävenäs rangerbangård

Förra veckan varnades allmänheten om en stor explosionsrisk vid Sävenäs rangerbangård efter att godsvagnar med farligt gods kolliderat och en spårat ur. Flera skolor utrymdes och ett stort område spärrades av. I 18 timmar pågick räddningsinsatsen som påverkade både tåg- och biltrafiken.
Nu har räddningstjänsten beslutat sig för att göra en tillsyn av verksamheten.

Enligt räddningschefen Anders Ekberg har de i dagarna tagit beslut om att de ska genomföra en tillsyn av verksamheten på Sävenäs rangerbangård under hösten.

– Vi ser allvarligt på detta, det var en stor olycka med allvarliga konsekvenser som påverkade stora delar av Göteborgs stad. Vi vill med tillsynen skapa lite stress och se hur långt aktörerna kommit i utredningsarbetet. Sen ska vi gemensamt framöver titta på vad som kan bli bättre när utredningarna är klara, säger Anders Ekberg, räddningschef Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det var den första september kl 04.35 som larmet inkom till räddningstjänsten, insatsen som följde skulle komma att fortgå större delen av det kommande dygnet och orsaka stora störningar i trafiken och evakuering av en skola och en förskola i närområdet.

Avspärrningarna sträckte dig med en radie på 600 meter runt olycksplatsen.

LÄS MER: Skolor stängda efter urspårningen – fritidselever evakuerades

Oklart vad som orsakade olyckan

Förutom att göra en tillsyn har räddningstjänsten Storgöteborg även gått vidare med att utreda händelsen internt.

– Vi ska titta på vår insats den dagen och se om det finns avsnitt som vi vill utveckla, som exempelvis hur vi samverkar med andra myndigheter, säger Anders Ekberg.

Vad som orsakade olyckan är fortfarande oklart och ingen av de inblandade aktörerna kan i nuläget uttala sig om vad som låg bakom olyckan.

Räddningsinsatsen vid Sävenäs rangerbangård pågick i 18 timmar. Stora försiktighetsåtgärder vidtogs då det förelåg stor explosionsrisk, vid 22-tiden kunde godsvagnarna lyftas till rätt position och säkert köras bort. Bild: Meli Pettersson Ellafi
Räddningsinsatsen vid Sävenäs rangerbangård pågick i 18 timmar. Stora försiktighetsåtgärder vidtogs då det förelåg stor explosionsrisk, vid 22-tiden kunde godsvagnarna lyftas till rätt position och säkert köras bort. Bild: Meli Pettersson Ellafi

LÄS MER: Tankvagnar med farligt gods spårade ur i Sävenäs

Farliga ämnen med hög explosionsrisk

Det var två rullande godsvagnar som krockade med en tredje under växlingsarbete tidigt på morgonen. Den påkörda vagnen innehöll etylenoxid, som är en giftig och brandfarlig gas.

Vagnen skadades och räddningstjänsten beslutade om omfattande försiktighetsåtgärder då man var rädd för att gas läckt ut. I så fall skulle risken för explosion vara stor.

Klockan 22 på kvällen hade vagnarna kunnat säkras, inga läckage förekom och de kunde lyftas på plats.

Påverkade samtlig trafik till och från Göteborg

Det finns idag sju rangerbangårdar i Sverige där säkerhetsnivån är förhöjd, Sävenäs är en av dem. Den klassas enligt Lagen om skydd mot olyckor som farlig verksamhet, vilket gör de inblandade aktörerna skyldiga att utreda dels vad som orsakade olyckan och även ta fram åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

– Vi kan inte säga annat än att vi ser allvarligt på det här. Nu ska vi arbeta förebyggande på alla olika plan för att det inte ska inträffa igen, säger Nils Jordan, sektionschef för Regional Operativ Ledning vid Trafikverket, trafikledningsområde Väst.

LÄS MER: Så påverkas tågtrafiken av olyckan vid Sävenäs

Kan dröja upp till ett halvår

Nils Jordan räknar med att myndigheten har en utredning klar först om 3-6 månader. Green Cargo som driver verksamheten på rangerbangården meddelar däremot att deras utredning kan ta upp till några veckor.

– Vi har startat en intern utredning för att hitta grundorsaker och förhindra en upprepning. Det är för tidigt att spekulera i orsaker men vi har en ganska god bild av insamlad fakta. I nuläget är det inte klokt att dela dessa delar förrän utredningen är klar, säger Kenneth Sjödahl, säkerhetsansvarig Green Cargo.

Närmar sig sin tekniska livslängd

Sedan några år tillbaka har en renovering av olika delar av Sävenäs rangerbangård planerats eftersom den närmar sig sin tekniska livslängd. Det krävs omfattande upprustning av bland annat ställverk, kontaktledningar och spårupprustning.

Syftet med de åtgärder som nu vidtas är att förbättra säkerheten och funktionen för arbetet på Sävenäs rangerbangård enligt Trafikverket.

Arbetet beräknas börja nästa år för att sedan genomföras i etapper. Renoveringarna ska pågå fram till 2026 och kommer att kosta runt två miljarder kronor att genomföra.

Polis och räddningstjänst arbetade gemensamt vid Sävenäs efter att godståget spårat ur. Bild: Jonas Lindstedt
Polis och räddningstjänst arbetade gemensamt vid Sävenäs efter att godståget spårat ur. Bild: Jonas Lindstedt

Stor påverkan på samhället

Nils Jordan på Trafikverket har tittat på hur omfattade påverkan olyckan hade på framförallt trafiken.

– En sån här stor olycka påverkade nästan samtlig trafik till och från Göteborg, det innebär att alla typer av resenärer påverkas, både de långväga och arbetspendlaren på väg till jobbet. Med det sagt så tyder det på väldigt stor påverkan på samhället, men vad det kostat i kronor är svårt att säga.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.