Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Linbanan och linbanestationen i ett planerat nybygge mellan Järntorget och Masthuggskajen.

Nu börjar beslut om linbanan att brådska

Alla stationslägena är inte spikade men mycket kring den hyllade linbanan över älven börjar klarna.

– Nu har vi fem år på oss – minus en vecka, säger projektledaren Per Bergström Jonsson på trafikkontoret.

Och förtydligar vad han menar:

– 4 juni 2021 ska det vara 400 år sedan Gustav II Adolf pekade och sa att här ska staden ligga. Om jag har fått historien rätt förklarad för mig.
Planerna på en linbana över älven har fått mycket positiv uppmärksamhet sedan politikerna för tre år sedan beslutade att göra en förstudie. Sedan dess har trafikkontoret jobbat vidare med frågan ihop med andra, inte minst Västtrafik.
I dag, onsdag, är linbanan uppe för beslut i trafiknämnden igen.
– Det är det första riktigt viktiga beslutet på tre år. Om politikerna beslutar att vi ska gå vidare, då börjar vi på allvar lägga stora pengar för att kunna bygga en linbana. Hittills har vi bara gjort av med cirka två och en halv miljoner kronor, säger Per Bergström Jonsson.
Utredarna vill få klartecken att planera för att verkligen kunna bygga banan i tid till jubileet 2021.
Så här långt slår utredningen fast flera viktiga saker:

  • Hela sträckan Järntorget - Wieselgrensplatsen ska byggas på en gång.
  • Linbanan ska integreras helt med den övriga kollektivtrafiken.
  •  Linbanan förutspås lyfta inte bara heta utvecklingsområden som Masthuggskajen och Lindholmen utan också de äldre stadsdelarna runt Ramberget och Wieselgrensplatsen.
  • Linbanan överbryggar dessutom inte bara tre fysiska barriärer – älven, Hamnbanan och Lundbyleden – utan även den "barriär för social integration" som Ramberget utgör mellan det nya på Lindholmen och de äldre stadsdelarna på Hisingen.

Exakt var vid Järntorget som den södra ändstationen ska ligga är klart sedan länge. Det blir i ett nybygge där det nu är p-platser mellan Götatunneln och Första Långgatan.
Däremot är inget av de tre stationslägena på Hisingen exakt spikat ännu. Allra minst på Lindholmen. Möjliga placeringar vid busshållplatsen Lindholmen med Science Park respektive längre österut längs Lindholmsallén vid hållplatsen Regnbågsgatan har alla både för- och nackdelar.
– Stationsläget på Lindholmen ska vara utrett till mitten av september, säger projektledaren.
Nästa station norrut kallas Lundby och planeras vid Rambergets västra ände, vid rondellen där Inlandsgatan och Gropegårdsgatan möts. Detta är tätt inpå AB Volvos stora, ursprungliga fabriksområde där koncernen tänker samla ihop många av sina verksamheter igen.
– Det kan ju tänkas att Volvo gärna ser en station som hänger ihop med deras planer och att stationen därför hamnar en bit in på deras område,säger Per Bergström Jonsson.
Den norra ändstationen planeras vid Wieselgrensplatsen.
– En variant där vore att ha stationen i en ny byggnad ovanpå spårvagnshållplatsen. Det skulle optimera byten mellan linbana och spårvagn. Men det finns tankar om att bygga om hela Hjalmar Brantingsgatan så vi vet ännu inte vilka alternativ vi har, säger Per Bergström Jonsson.
Linbanan bedöms kosta max 1,1 miljarder kronor och utredarna hoppas på en blandning av kommunala, regionala, statliga, internationella och privata pengar.

Och enligt uppgift till GP ska Göteborg nu ha lyckats få in linbanan i diskussionerna med staten inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen. I den förhandlar staten med de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö om ny infrastruktur som staten kan tänka sig att vara med och delbetala.

I den första vändan, i vintras, ville statens förhandlare bara diskutera spårtrafik, vilket i Göteborg och Mölndal betyder spårväg. Men Göteborgsområdet, ihop med Västra Götalandsregionen som äger Västtrafik, försöker förhandla sig till statliga pengar även till nya system med snabbussar (Bus Rapid Transport, BRT) och -  som sagt - linbanor.

 

Läs också tidigare artikeln från 5 oktober 2015: Flera linbanor planeras i Göteborg

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.