Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Martin Wannholt (D), Helene Odenjung (L), och David Lega (KD). Bild: Jenny Ingemarsson

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Nedskärningar ska ge resurser till det kommunala huvuduppdraget

Alliansen vill göra nedskärningar för att kunna satsa på den kommunala kärnverksamheten.
Det vill Martin Wannholt (-) med, men hans förslag är något mer långtgående.
– Det räcker inte att man bara går fram med en osthyvel, säger han.

I alliansens budgetförslag för 2019 heter det att fokus ska ligga på kommunens kärnverksamheter.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

– I dag är det för mycket fokus på kringverksamheter och gratisjippon, och för lite fokus på kärnverksamheterna, säger Jonas Ransgård.

Förskola, skola, omsorg, kollektivtrafik och infrastruktur ska prioriteras framför annat.

Bland annat vill partierna göra satsningar på att höja lärarnas och rektorernas löner.

Dessutom vill man minska den administrativa bördan, så att fokus ligger på det pedagogiska uppdraget.

– Lärare ska få vara lärare, vi måste ha annan personal på skolorna så att lärare kan få syssla med sitt uppdrag, säger Helene Odenjung (L).

Alliansen vill höja intäkter utan skatt

Bristen på förskolor, skolor, och äldreboenden ska byggas bort.

30 miljoner avsätts för att få till 100 äldreboendeplatser redan inom ett år.

Företagsklimatet, som är en hjärtefråga för alliansen, ska stärkas. 20 miljoner kronor avsätts för det ändamålet.

Det ska locka nya invånare och skapa nya jobb i staden.

– Staden behöver öka sina intäkter, utan att höja skatten. Vi får fler göteborgare, fler företag, fler kontor, säger David Lega (KD).

Finansieringen av satsningarna bygger även på att staden säljer jordbruksmark, tomträtter och kommersiella fastigheter, men även kommunala bolag som GS Buss, och Kommunleasing AB.

Även Demokraterna vill satsa på välfärd och trygghet genom att sälja eller lägga ner kommunala bolag.

Demokraterna lägger budgetförslag

Partiledaren Martin Wannholt (-) lägger ett budgetförslag i fullmäktige, trots att uppstickarpartiet inte är invalt.

Wannholt har tidigare öppnat för ett framtida samarbete med alliansen, och i Demokraternas budget finns en hel del liknande satsningar, men den är mer långtgående än Alliansens när det kommer till nedskärningar.

– Det räcker inte att man bara går fram med en osthyvel, utan man måste göra den riktigt stora omfördelningen, säger Martin Wannholt.

Partiet vill bland annat sparka alla politiska sekreterare, minska antalet ledamöter i de politiska nämnderna, och lägga ner ett antal politiska nämnder.

Det ska frigöra närmare 450 miljoner kronor under 2019.

– Staden slösar med skattemedel i dag, och samtidigt saknas pengar för huvuduppdraget. Då måste vi prioritera ner vissa saker, säger Martin Wannholt.

Demokraterna vill likt alliansen få in mer personal i klassrummen, höja lärarlönerna, bygga nya förskolor, skolor, och äldreboenden, men också sätta upp fler övervakningskameror, ha en mer bilvänlig trafikstrategi, och prioritera en tvärförbindelse i Torslanda.

Så långt finns det en del likheter. Men skiljelinjen om Västlänken kvarstår.

Alliansens budget:

• 100 nya äldreboende platser inom ett år: 30 miljoner kronor

• Förstärkt kvalitet och värdighet i äldreomsorg: 30 miljoner kronor

• Få fler nyanlända och ungdomar att få jobb: 25 miljoner kronor

• Stärka företagsklimatet: 20 miljoner kronor

• Ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö och mindre barngrupper i förskolan: 90 miljoner kronor

• Ökad kvalitet i grundskolan: 80 miljoner kronor

• Lönesatsning lärare och rektorer: 30 miljoner kronor

•Trygghetssatsning Göteborg, bland annat fler kameror, trygghetsskapande insatser i Nordstan och åtgärder mot våldsbejakande extremism: 33 miljoner kronor

Demokraternas budget:

• 300 kvarterspoliser införs i samverkan med staten

• Övervakningskameror på brottsfrekventa platser

• Personal anställs för att avlasta lärarna, på sikt införa tvålärarsystem

• Sommarjobb till alla ungdomar i årskurs 9 och 4000 sommarjobb till gymnasieungdomar

• Krav på fullsysselsättning för försörjningsstödstagare.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.