Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

NCC vill ha ny upphandling

NCC överklagar Trafikverkets beslut om att ge bygget av Haga station till de företag med lägst anbud. Byggjätten hävdar att verket slarvat med underlaget och fattat beslut på felaktiga grunder.

Som GP berättade på måndagen fick de företag som vann upphandlingen av den nya Hagastationen sämst betyg av Trafikverket.

I Trafikverkets poängsystem fick det vinnande konsortiet, med turkiska Gülermak, italienska Astaldi och norska Segermo, ett betyg på 1,5 av tre möjliga maxpoäng vad gäller samverkan. Motsvarande siffra för NCC och tyska Wayss & Freytag, det konsortium som nu begär att förvaltningsrätten ska överpröva Trafikverkets beslut, var 2,3.
Det vinnande anbudet var dock nästan en miljard kronor billigare än övrigas.

Läs också: Så påverkas du av bygget

I sin begäran hävdar NCC/Wayss & Freytag, att Trafikverkets saknar dokumentation som styrker att Gülermak på alla punkter har den kompetens som krävs för bygget. NCC ska förgäves ha begärt ut aktuella handlingar av Trafikverket, som i sin tur hänvisar till att Gülermak begärt att handlingarna ska sekretessbeläggas. NCC drar en annan slutsats:

 "Avsaknaden av denna handling i en annars till synes komplett dokumentation, /.../ innebär att handlingen sannolikt saknas."

Det handlar bland annat om dokumentation av anbudsgivarnas åtaganden bolag för bolag, och detaljerad redovisning av så kallade referensprojekt. 

Enligt NCC och Wayss & Freytag, begärde Gülermak, att de efterfrågade dokumenten skulle hemligstämplas först den 13 juni, dagen efter att Trafikverkets beslut och dagen efter NCC begärt att få ta del av handlingarna. 

"Att Gülermak inte vill att NCC granskar handlingarna inom ramen för överprövningen tyder på att den kan innehålla brister", skriver jurister i överklagan till förvaltningsrätten i Falun.

NCC och Wayss & Freytag yrkar mot den bakgrunden rättelse, dvs att förvaltningsrätten kräver in alla handlingar från Trafikverket. I annat fall går det inte att säkerställa att de vinnande byggbolagen uppfyller alla obligatoriska kvalificeringskrav och inte heller att Trafikverkets fattat beslut på rätt grunder. Vidare kräver konsortiet att utvärderingen av anbuden görs om utan Gülermak medverkan.

Hänvisar till tidigare fall

I överklagandet hänvisas till tidigare parallella fall, bland annat en upphandling av sop- och tvättstugesystem i Stockholm. Förvaltningsrätten hade inte begärt att få se den dokumentation som krävdes för att säkerställa att det vinnande företagets hade rätt kvalifikationer. Kammarrätten skickade då tillbaka ärendet till förvaltningsrätten för ny prövning eftersom brister i kvalificeringskraven inte kunde uteslutas.

Ett annat fall gäller upphandling av ramavtal för telefoni hos Migrationsverket. Det överklagande bolaget hävdade att det vinnande bolagets anbud var så lågt att det inte kunde uppfylla flera av de obligatoriska kraven. Eftersom Migrationsverket sekretessbelagt anbudet i relevanta delar kunde inte det klagande bolaget leda detta i bevis. 

Kammarrätten: brister i anbudet

Kammarrätten gjorde bedömningen att det låga priset tydde på brister i anbudet och att de obligatoriska kvalifikationskraven var så komplexa att det inte kunde uteslutas att Migrationsverket gjort en felaktig bedömning. Kammarrätten ansåg att de sekretessbelagda handlingarna var nödvändiga för att kunna göra en rimlig bedömning av fallet och begärde ut handlingarna.

Så här kommenterade Lillian Brunbäck, ansvarig för upphandlingen vid Trafikverket valet av de vinnande bolagen i gårdagens artikel på gp.se.

– Även om de har sämre betyg så har de inte dåliga betyg. Trots att de andra har fått högre betyg så ligger de så mycket över i pris så att de inte kan hämta igen kvalitetsskillnaden, säger hon.

GP har sökt representanter för Gülermak utan att få kontakt. NCC avböjer att kommentera med hänvisning till att frågan är föremål för rättslig prövning.

Bo Larsson, projektledare vid Trafikverket, tar begäran om överprövningen med ro.

– Tyvärr har det blivit något slags normalläge att överklaga den här typen av beslut.Utan att ha läst inlagan kan jag säga att Trafikverket vinner i 80 procent av fallen i förvaltningsrätten, säger han.

Trafikverket har en vecka på sig att yttra sig till rätten.

 

Läs också: Tio snabba om omstridd tågtunnel

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.