Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Nästa sommar kan bli den sista för Välens höglandsboskap

De långhåriga korna i Välens naturreservat kan vara på väg bort. Kommunen vill inte längre betala skötseln över vintern.
– Det är den största dumheten som park- och naturförvaltningen har gjort om det blir så, säger Anette Bernhardsson, ordförande i Västra Frölunda naturvårdsförening.

De långhåriga korna har nästan blivit synonyma med Välens naturreservat vid Askimsviken. Förutom sitt arbete med att hålla de värdefulla strandängarna öppna är de också ett uppskattat inslag för de som rör sig i landskapet.

Nästa år firar de 30 år på platsen. Men i och med ett förslag från park- och naturförvaltningen i Göteborg kan jubileumsåret bli deras sista i naturreservatet, något som upprör många i området.

LÄS MER: Hackspetten vann i högsta instans – stoppar kommunens planer

Sedan mitten av augusti har omkring 1 500 namnunderskrifter samlats in för att låta korna vara kvar.

– Jag är upprörd. De är oerhört viktiga för människorna här. För friluftslivet, alla barn och förskolor som hälsar på dem och alla som promenerar i området, säger Anette Bernhardsson, ordförande i Västra Frölundas naturvårdsförening.

Har funnits i naturreservatet från start

De elva korna är av rasen highland cattle och ägs av föreningen. De har betat i området sedan 1992 då de första djuren togs in.

Men nu vill park- och naturförvaltningen inte längre stå för kornas skötsel och utfodring under vinterhalvåret.

– Vår utgångspunkt är att vi inte vill ha något vinterbete nästa vinter. Det finns ingen uppenbar naturvårdsnytta med att ha djuren där under vintern, säger Ingela Gustafsson, enhetschef på naturenheten på park- och naturförvaltningen.

Totalt kostar skötseln cirka 600 000 kronor om året för kommunen.

– Det är i stort sett hela budgeten för naturreservatet. Vi har ju ekskogsmiljöer, gångvägar, entréområden och annat som vi inte har kunnat underhålla på det sätt vi skulle vilja. När vi då ser att det inte har en uppenbar naturvårdsnytta med vinterbete och det kostar så mycket anser vi inte att vi kan ta ansvar för skötseln och finansiera den, säger Ingela Gustafsson.

Välens naturreservat bildades 2013. Områdets naturvärden är främst knutna till den välbetade strandängen, blommande och bärande träd och buskar i odlingslandskapet, marina mjukbottnar och ädellövskog. Bild: Stefan Berg
Välens naturreservat bildades 2013. Områdets naturvärden är främst knutna till den välbetade strandängen, blommande och bärande träd och buskar i odlingslandskapet, marina mjukbottnar och ädellövskog. Bild: Stefan Berg

”I värsta fall får vi slakta dem”

Enligt Anette Bernhardsson innebär det att korna kan försvinna helt från strandängarna. Föreningen som drivs ideellt har varken plats eller pengar till vinteruppehälle för djuren.

– Vi kan ju inte ha dem i våra trädgårdar. I värsta fall får vi slakta dem då för vi kan ju inte ha kvar dem, säger hon.

– Det är den största dumheten som park- och naturförvaltningen har gjort om det blir så. Inte minst med tanke på friluftslivet, barnen, alla förskolor som besöker korna och alla som promenerar i området.

Att djuren är uppskattade syns inte minst i Göteborgs stads egna utskick. I foldern över naturreservatet står det att ”charmiga kor, ’highland cattle’, betar på ängarna” och de finns med på stadens jubileumskarta, skapad inför Göteborgs 400-årsjubileum.

Viktiga för naturreservatet

De gör också ett viktigt arbete för att upprätthålla naturreservatets betade strandängar, som anses ha högt naturvärde.

Park- och naturförvaltningen är därför tydlig med att det är viktigt att området betas även i framtiden. Men huruvida det bli de långhåriga korna, eller några andra som kommer att synas på ängarna i framtiden vill Ingela Gustafsson inte svara på.

– De gjorde en stor nytta när man restaurerade det igenväxta området. Men det finns andra betesdjur som hästar, kor, får eller en kombination, som också är fina, säger hon.

Kan bli andra djur i stället

Kommunen har arrendeavtal med djurägare på flera andra naturområden i staden, men där är det djurägaren och inte kommunen som står för skötseln.

– Så det är en form av likabehandlingsaspekt i det också, säger Ingela Gustafsson.

Västra Frölunda naturvårdsförening hoppas att kommunen ska ändra sig.

– Vi kommer inte ge oss i första taget, säger Anette Bernhardsson.

Anette Bernhardsson ordförande Västra Frölunda Naturvårdsförening och koskötare Leif Nilsson som ger tjuren Oliver lite ryggkli. Bild: Stefan Berg
Anette Bernhardsson ordförande Västra Frölunda Naturvårdsförening och koskötare Leif Nilsson som ger tjuren Oliver lite ryggkli. Bild: Stefan Berg

LÄS MER: Bärbuskar mejades ner i Välens naturreservat av misstag

Välens naturreservat

Bildades år 2013 på 68 hektar i norra Askimsviken, strax söder om Frölunda torg.

Ett kommunalt reservat vilket betyder att kommunen förvaltar det, men länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Naturområdet är bland annat värdefullt på grund av dess strandäng, träd och buskar med blommor och bär, lövskog och dess marina mjukbottnar.

Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.