1/4

Mitt under konkurshotet – vårdcentralsägare åtalas för bokföringsbrott

Vårdcentralsägaren Lars Gustafsson åtalas för nya fall av bokföringsbrott, kopplat till vårdcentralerna han driver på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Samtidigt har Skatteverket begärt de två vårdcentralerna i Göteborg i konkurs – men tingsrättens beslut drar ut på tiden.

Redan 2020 dömdes vårdcentralsägaren Lars Gustafsson till två månaders fängelse för bokföringsbrott. Det handlade om att årsredovisningarna inte hade lämnats in i tid för hans bolag.

Straffet avtjänades med fotboja, men GP kunde förra sommaren avslöja hur årsredovisningarna trots det fortsatt att inkomma för sent, år efter år. Nu åtalas han på nytt.

– Allt ger vid handen att det lutar åt ett fängelsestraff igen, säger kammaråklagare Carl Bergström på Ekobrottsmyndigheten.

Åtalspunkterna omfattar den här gången räkenskapsåren 2019, 2020 och 2021, för bolagen som står bakom Familjehälsan i Gamlestaden och Nya Vårdcentralen Kortedala torg. Årsredovisningarna har då inkommit mellan åtta och nio månader senare än vad lagen kräver.

– Det är ett formaliabrott egentligen, och vi granskar inte det materiella innehållet, utan konstaterar bara att de upprättats senare än de sex månader som föreskrivs i lagen.

Försenad årsredovisning ett brott

Åklagare Carl Bergström säger att det finns ett avgörande i Högsta domstolen som pekar på varför det ska vara brottsligt att inkomma för sent med årsredovisningarna.

– Man ska kunna se att det är ett bolag man kan lita på, bedöma ekonomisk bärkraft och våga ingå avtal med det. Både externa och interna intressenter kan vara intresserade av att se denna publika handling som ska granskas.

Ekobrottsmyndigheten, Swedish Economic Crime Authority, skylt och logotyp.
En stämningsansökan lämnades tidigare i maj in av kammaråklagare Carl Bergström, vid Ekobrottsmyndigheten. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Tre räkenskapsår klumpas alltså ihop i åtalet, precis som när Lars Gustafsson dömdes 2020.

Hur kommer det sig att han inte åtalats tidigare, när man redan 2020 ser att han fortsätter med detta?

– Det handlar om vår möjlighet att fånga upp det här. Det finns hundratusentals bolag i Sverige, och vi har tillräckligt att göra ändå. Revisorer har laglig skyldighet att anmäla, och det händer, men nu är det framför allt Bolagsverket som anmäler försenade årsredovisningar.

Åklagaren yrkar på näringsförbud

Bolagen som står i fokus driver alltså vårdcentralen Familjehälsan i Gamlestaden och Nya Vårdcentralen Kortedala torg. Totalt är drygt 9 200 patienter listade på dem, för att få primärvård på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Nu yrkar åklagaren dessutom på att Lars Gustafsson ska få näringsförbud i tre år, vilket skulle innebära att han inte kan företräda vårdbolagen.

– Jag tycker ändå att domstolen ska pröva det. Ska man ha en företrädare för ett antal bolag som inte följer lagen och inte upprättar årsredovisningen i tid? säger åklagare Carl Bergström.

Nya vårdcentralen på Kortedala torg samt Fonus en dag med regn.
Västra Götalandsregionen har till följd av konkurshotet daglig kontakt med Nya Vårdcentralen på Kortedala torg, och gör inspektioner varje vecka: "Det handlar om att han ska ha säkerställd bemanning på plats, alltså om han följer avtalet och har läkemedel, material och sådant. Patientsäkerheten är vårt ansvar", säger Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef på VGR. Bild: Maria Steén

GP har försökt nå Lars Gustafsson för en intervju. Han svarar via mejl att det "inte finns några fel på bolagens bokföring, annat än att den är försenad".

Enligt åtalet har Lars Gustafsson erkänt brott i förhör. I mejlsvaret till GP skriver han att han inte vill kommentera det ytterligare förrän han gått igenom åtalet med en advokat, som han enligt egen utsago väntar på att få utsedd.

Skatteverket låter tingsrätten ge mer tid

Åtalet om bokföringsbrott är dock inte det enda bekymret för Lars Gustafsson och patienterna som ska få vård av hans bolag. De båda vårdcentralsbolagen har nämligen också stora skulder, till den grad att Skatteverket i slutet av april begärde dem i konkurs.

Processen har dock dragit ut på tiden, då uppskov har beviljats vid flera tillfällen. På tisdagsförmiddagen hölls nya konkursförhandlingar, och då fick Lars Gustafsson ytterligare en månad på sig att komma till rätta med situationen.

– Har man visat att man kan styrka en betalning, eller kanske begärt omprövning, har vi i de flesta fall ingen anledning att ifrågasätta det, utan då överlåter vi till tingsrätten att besluta om uppskov, säger Gabriella Cohen Wallin, sektionschef på Skatteverket.

Skatteverkets godkännande var en viktig anledning för att tingsrätten skulle bevilja ytterligare tid, menar Patrik Claeson, tf chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt, som var ordförande vid förhandlingarna.

– Det ska föreligga synnerliga skäl men om de medger det, och vi ser att det finns grund för att konkursansökan kan komma att dras tillbaka, finns det skäl att bevilja anstånd, säger Patrik Claeson.

Patrik Claeson, tillförordnad chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.
Nästa konkursförhandling är inbokad i början av juli. Då har det gått över två månader sedan Skatteverkets ansökan lämnades in och VGR sjösatte sin beredskapsplan: "Det är relativt vanligt att vi beviljar anstånd vid ansökningar, just för att de ska lösa likviditeten", säger tf chefsrådman Patrik Claeson. Bild: Per Wahlberg

Han ser det nämligen som sannolikt att Lars Gustafssons bolag kommer kunna lösa de skatteskulder som var orsaken till konkursansökan.

– Skulderna ska betalas genom ett lån som bolaget har tagit, och lånet har redan betalats ut till viss del – tre av åtta miljoner har de fått. Uppgifterna i sig var tillförlitliga och trovärdiga, och då finns det grund att se att alla skulder kommer bli betalda inom fyra veckor, säger han och fortsätter:

– Det här är sista anståndet de får. Är det inte löst då prövar vi ansökan.

Lars Gustafsson: "Lån från en finansiär"

Lars Gustafsson skriver i ett mejl till GP att bolagen arbetar "med att betala av på gamla skulder med hjälp av vinst, samt med hjälp av lån från en finansiär".

Årsredovisningarna för räkenskapsåret 2022 har fortfarande inte inkommit till Bolagsverket, vilket innebär att de på nytt är försenade. Lars Gustafsson menar att arbetet med boksluten pågår och är viktigt.

"I dagsläget är det helt avgörande att få fram årsredovisningar som stöd för den ekonomiska utvecklingen, så att vi kan höja bolagens kreditvärdighet och därmed få bättre finansiella förutsättningar", skriver Lars Gustafsson.

Brister i förtroendet, enligt VGR-chef

Ann-Sofi Isaksson, som är avdelningschef för primärvård på Västra Götalandsregionen, beskriver det som "olyckligt" att konkursprocessen drar ut på tiden. Regionen har sedan konkursansökan lämnades in lagt resurser på utökade kontroller av att vårdcentralerna har bemanning, läkemedel och material på plats.

Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef på VGR primärvård.
Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef på VGR. Bild: Privat

– Vi har daglig kontakt med verksamheten och gör inspektion en gång i veckan, och ser inga patientosäkerheter.

Att Lars Gustafsson nu åtalats på nytt hade Ann-Sofi Isaksson ingen aning om, säger hon.

– Det får jag ta med mig och göra en bedömning av. Det är klart att det är olyckligt att det återigen är samma brott som det han dömts för tidigare, tänker jag.

Varför har Västra Götalandsregionen förtroende för honom?

– Förtroendet kanske vi inte riktigt har, men enligt de avtal vi har så har vi inte riktigt de grunder för att häva avtalet som man kanske hade behövt.

LÄS OCKSÅ: Skatteverket begär vårdcentraler i Göteborg i konkurs – nästan 10 000 patienter drabbas

LÄS OCKSÅ: Hög belastning på grannen när vårdcentral inte gått att ringa

LÄS OCKSÅ: Läkare och riskkapitalister – de äger din vårdcentral

LÄS OCKSÅ: Här är Göteborgs bästa vårdcentral – med en chef som ser brister i vården

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.