Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
1/3

Missförhållandena okända för chefen

Knappt en av tio ser till 100 procent fram emot att gå till jobbet på Kallebäck. Motsvarande siffra för personalen på Bergsjöhöjds äldreboende för missbrukare är drygt fyra av tio.

Det framgår av kommunens medarbetarenkät som genomfördes i december 2016.

När GP i juli berättade att arbetsmiljön på Kallebäck upplevdes som så otrygg att sex undersköterskor sagt upp sig kom uppgiften som en nyhet för verksamhetschefen Malin Östling, liksom för förvaltningens högste chef, förvaltningsdirektör Michael Ivarson. 

LÄS MER: Så ska kommunen skydda personalen efter hot och vål

– Det är klart jättesvårt när något sådant här inte kommer till min kännedom. Ingen har vänt sig till mig eller verksamhetschefen för att uttrycka sin frustration kring situationen. Men nu har GP fångat den här bilden och det har vi tagit på största allvar. Jag har ingen annan ambition än att vi ska ha bra och sunda arbetsplatser. Vi hoppas att den handlingsplan vi nu presenterat ska komma tillrätta med det, säger han.

Att enskilda läsare vänder sig till GP med allvarlig kritik mot sina arbetsplatser händer regelbundet. Men att flera anställda gör det samtidigt, som i fallet med undersköterskorna på Kallebäck, är betydligt mer sällsynt. Varför deras upplevelse av arbetsmiljö och ledarskap inte nått fram till Michael Ivarson kan han inte riktigt förklara.

– Som ytterst ansvarig kan jag ha goda föresatser om hur jag vill ha en arbetsplatskultur men det förutsätter att det funkar i hela kedjan. Men det är svårt med kommunikation. Samtidigt har vi många system för att fånga upp sådant här och det är därför jag är så förvånad över GP:s artiklar. Jag har inte sett något som sticker ut med Kallebäck i jämförelse med stadens övriga liknande verksamheter, säger han.

Men att döma av svaren från de 29 procent på Kallebäck som medverkade i Göteborgs stads medarbetarenkät i december, syns ett tydligt missnöje.

Bergsjöhöjd, där 44 procent av de anställda svarade, får i många fall inte bara högre betyg än Kallebäck utan även högre medelbetyg än vad stadens övriga verksamheter får av sina anställda.

Samtidigt är det svårt att dra några säkra slutsatser vid en så låg svarsfrekvens som i Kallebäcks fall.

– Folk har gett upp och orkar inte bry sig om enkäten, sammanfattar en anställd.

Som exempel kan nämnas att 16,7 procent av de som svarat på enkäten instämmer helt i påståendet att Kallebäcks anställda möter varandra med respekt. Lika många uppger att de stöder varandra när arbetet känns besvärligt och en lika stor andel instämmer helt i påståendet att chefen tar tag i problem. Motsvarande siffror för Bergsjöhöjd är 51,9 procent respektive 44 och 26 procent.

Mot bakgrund till av den låga svarsfrekvensen på Kallebäck ställdes senare 15 frågor kring den psykosociala arbetsmiljön på ett personalmöte den 10 maj. Den besvarades av de totalt 24 fastanställda och långtidsvikarier som var i tjänst vid tillfället. Svarsalternativen var: Ja, Ja – i viss mån, Nej – knappast, Nej - inte alls. Alla svarade inte på samtliga frågor och här följer ett axplock av Ja-svaren:

11 av 22 tycker att närmsta chefen är öppen och lyhörd för synpunkter
11 av 24 upplever att de får beröm och konstruktiv kritik av chefen
5 av 22 tycker att de kan diskutera samarbetssvårigheter och meningsmotsättningar som uppstår på arbetsplatsen.

Men även denna enkät nådde långt ifrån alla medarbetare. Antalet fastanställda och långtidsvikarier i maj månad uppgick till 49 personer. Till detta kommer ytterligare medarbetare som hoppat in via bemanningspoolen.

På tisdagen besökte Ivarsson och nämndens politiker Kallebäck för att träffa personal och boende. Efteråt blev GP uppringd av en anställd som ville berätta att hon inte helt och fullt känner igen sig i GP:s artiklar. 

– Med all respekt för andra medarbetares upplevelser så tycker jag inte att det är ett stort problem att föra en dialog cheferna när jag tycker något är fel, även om de inte ger mig rätt, säger hon.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.