Det mesta av pengarna gick till att rusta upp platser som Blå Stället.

Miljoner satsades – nästan hälften av företagen la ner

123 miljoner satsades för att fräscha upp och skapa jobb i nordöstra Göteborg. Men efter tre år har nästan hälften av företagen lagt ner.

Utveckling Nordost var ett tidigare kommunalt projekt som pågick mellan 2011 och 2013 i nordöstra Göteborg. Med sin budget på 123 miljoner, varav EU bekostade en del, var projektet det största i sitt slag i Sverige. Huvudfokus var att fräscha upp och skapa nya jobb i stadsdelar som kämpat med segregation och hög arbetslöshet.

Projektet delades in i fyra temaområden. Till områdena kultur och näringsliv, som bland annat skulle bidra till fler jobb, gick cirka 48 miljoner.

LÄS MER: "Göteborgspolitiken är helt bakvänd"


55 nya företag

När projektet var slutfört hade man lyckats skapa sammanlagt 55 nya företag. Siffran har i flera sammanhang lyfts som en framgång eftersom man uppnådde det uppsatta målet på 16 företag. Men någon uppföljning har aldrig gjorts. GP:s genomgång tre år senare visar dock att 31 av 55 företag är aktiva i dag – övriga är antingen inaktiva eller har gått i konkurs.

— Vi tycker det är ett bra resultat. Genomsnittet nationellt är att ca 66 procent av alla nya företag överlever tre år. Här blir det 56 procent. Men vi ser det som ett bra resultat utifrån att det handlar om just de här områdena, säger Susan Runsten på Utveckling Nordost som i dag blivit en egen avdelning på Business Region Göteborg.

— Folk i de här områdena har det generellt svårare. Många är nyanlända, kan inte språket och har därmed svårare förutsättningar jämfört med andra områden. Sett ur det perspektivet är vi nöjda att så många lyckats, fortsätter Susan Runsten.

LÄS MER: Miljonbidrag – till kamelturism och mjölk

"Allmäna tips"

En som fick hjälp att starta en städfirma via Utveckling Nordost var Bistra Alexandrova i Angered. Genom ett kommunalt center för företagsrådgivning, fick hon allmänna råd kring hur hon skulle göra för att starta sitt företag.

— Det var mest allmänna tips man fick. Jag startade firman för att få extra inkomst vid sidan om mitt vårdyrke. Mycket mer än så var det inte, säger Bistra Alexandrova och berättar att hon kort därefter skrotade firman.

En annan som fick hjälp var Sanel Dzenanovic i Gårdsten. 2013 startade han sitt företag med målet inställt på lokalvård och trädgårdsarbete. 

— Det gick inte. Jag skickade prisförslag till många som tidigare sagt att de varit intresserade. Jag sökte även uppdrag utanför Göteborg men fick inga svar. Kort därefter lade jag ner det, säger Sanel Dzenanovic som i dag jobbar som bemanningsanställd.

LÄS MER: Bert om kamelparken: "Måste vara ett skämt"


Skulle skapa 220 nya jobb

Utöver nystartade företag var ett annat mål med projektet Utveckling Nordost att skapa 220 nya arbetstillfällen i nordost. Resultatet blev 123 nya jobb.

— Så här i efterhand kan man tycka att det är synd att vi inte lyckades hela vägen med just det målet. Man ska dock vara medveten om att vi gjorde mycket mer än bara jobbskapande insatser som kom medborgarna till del genom Utveckling Nordost. Det mesta av pengarna gick ju till att rusta upp platser som kulturhuset Blå Stället, Angereds stadspark, Hammarkullens och Teleskopgatans hållplats, säger Susan Runsten och förtydligar sen att målet troligtvis uppnåddes strax efter projektets slut.

Som GP berättat i veckan arbetar Susan Runstens avdelning i dag med ett nytt projekt i nordöstra Göteborg — projektet Stadslandet med fokus på närproducerat, grön turism och gröna jobb. Ett projekt som fått kritik från både invånare och experter för att det saknar mätbara mål i stil med det förra. Hittills mäts hur många företag som får rådgivning eller möjlighet att delta i workshops.

Hur ser du på det?
— Det handlar om hur ansökan till Stadslandet såg ut. Man frågade inte om hur många arbetstillfällen detta projekt skulle skapa. Men det stoppar oss givetvis inte från att sätta upp fler mätbara mål själva. Det är något vi får titta på.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.