Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

M: "Orealistiskt minska biltrafiken i Göteborg"

Går det att minska bil-trafiken med 25 procent? Under onsdagen tar kommunstyrelsen upp frågan om stadens trafikstrategi.

Trafikstrategin för Göteborg stad är bara två år, ändå vill Moderaterna Axel Josefson och Hampus Magnusson att den görs om i grunden. Det de vänder sig mot är målet att minska biltrafiken med 25 procent fram till 2035, något de ser som orealistiskt med tanke på att staden väntas växa med omkring 150 000 personer under samma period.

– Att hålla biltrafiken konstant, som vi föreslår, är en tillräckligt stor utmaning, säger Axel Josefson.

Sofia Hellberg på trafikkontoret var projektledare för arbetet med strategin. Hon ser det på sätt och vis precis tvärtom: om så många nya människor ska få plats i staden måste bilarna ta mindre plats.

– Det kommer att bo väldigt många fler i centrala staden, vilket innebär ett ökat antal fordonsrörelser. Det är kollektivtrafik och godstransporter som måste fram. Därför måste biltrafiken för den enskilde minska, säger hon.

Trafikkontoret började jobba med att ta fram trafikstrategin – den första Göteborg haft – 2011. Samtidigt jobbade stadsbyggnadskontoret med stadens utbyggnadsstrategi, två arbeten som hakade i varandra.

– Stadsplanering och trafikplanering hänger ihop, säger Sofia Hellberg.

Utbyggnadsstrategin gav gruppen som arbetade med trafikstrategin vägledning om var alla nya invånare ska bo: i ett tätare centrum och i det stadsplanerarna kallar mellanstaden. Fler människor som bor centralt innebär att en mindre andel kommer att vara beroende av bilen för sina resor – enligt strategin ska antalet gång- och cykelresor fördubblas. Samma sak med kollektivtrafikresorna.

Trafikstrategin är ett 76 sidor långt dokument som förstås handlar om mycket mer än att biltrafiken ska minska. Man kan lika gärna se det från andra hållet, alltså att andra sätt att resa ökar så mycket att följden blir färre bilresor.

– Gör vi allt rätt kommer biltrafiken att minska med 25 procent, säger Sofia Hellberg.

I dag är bilen det självklara valet för många pendlare som upplever kollektivtrafiken som för långsam, för opålitlig och för dyr. Om målen ska uppnås måste det förändras.

När kommer folk märka påtaglig skillnad i kollektivtrafiken?

– 2021 får vi linbana. Sedan kommer det att utvecklas successivt, säger Sofia Hellberg.

Ett arbete med att utreda hur kollektivtrafiken i Göteborg, Partille och Mölndal ska förändras, med sikte på 2035, har pågått under de senaste åren. Under våren ska förslagen ut på remiss, för att sedan genomföras efterhand.

Vilka svaga punkter ser du i dag?

– I de stråk vi har järnvägstrafik upplevs det som enklare att åka kollektivt. Därmed inte sagt att vi måste ha järnväg överallt, utan det kan handla om ett snabbnät med egna stationer för bra busstrafik.

Axel Josefson (M) har svårt att tro att man lyckas bygga ut kollektivtrafiken i en sådan omfattning att resorna fördubblas på 20 år.

– Jag ser inte att kommer att klara att komma upp i den volym som krävs. Västra Götalandsregionen har inte ett överflöd av pengar. Ska man satsa resurserna på sjukhus eller bussar? säger han.

Och att så många fler kommer att börja cykla och gå kallar han en god, men inte särskilt realistisk ambition.

Förutom M har KD deklarerat att de vill riva upp trafikstrategin, medan de rödgröna vill behålla den. Oavsett hur kommunstyrelsen ställer sig i dag kommer frågan gå vidare till fullmäktige, och först då kommer SD att ge sin syn på frågan.

– Vi vill inte avslöja hur vi tänker än, säger gruppledaren Lars Hansson.

Vid 12-tiden på onsdagen kan GP:s reporter på plats meddela att besluten som gällde trafikstrategin och arena-frågan skjuts upp till den 10 februari.

FAKTA: Trafikstrategin

Trafikstrategin arbetades fram mellan 2011 och 2014.

Huvuddragen i strategin är att kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik ska fördubblas fram till 2035, samt att biltrafiken ska minska med 25 procent.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.