Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den vanligaste anledningen till sjukskrivning är akut stressreaktion.

Många psykiskt sjuka i Västsverige

Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt. Vid senaste årsskiftet var drygt 71 000 svenskar sjukskrivna på grund av stress, ångest och depression. Vanligast är psykisk sjukdom i Västra Götaland.

- Vi är tillbaka på samma nivå som 2005. Sjukskrivning med psykisk diagnos har ökat de senaste fem åren och det är inte lätt att hitta förklaringar, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan.

Risken att drabbas av psykisk ohälsa ökar i hela landet, men det finns stora regionala skillnader. Västra Götaland utmärker sig med sju procents högre sjuktal än riksgenomsnittet.

Enligt Försäkringskassans expert kan en förklaring vara att VG-regionen har en annorlunda vårdtradition. Dessutom finns uppgifter om att västsvenskar har sämre tillgång än andra till psykiatrisk vård. Andra tänkbara orsaker till psykisk ohälsa är problem med arbetslöshet och hög alkoholkonsumtion.

- Men vi kan bara spekulera. Det finns inga vetenskapliga belägg för något som förklarar varför just Västra Götaland utmärker sig, säger Ulrik Lidwall.

Större risk i storstäderna

Risken att drabbas av psykisk sjukdom anses vara större i storstäderna, där det sociala stödet och integrationen fungerar sämre. Även trängsel, långa restider och stora avstånd till naturen kan påverka negativt.

Det är också mindre socialt stigmatiserande att drabbas av psykiska problem i en storstad jämfört med på mindre orter och i glesbygden.

Den senaste statistiken visar att Göteborg utmärker sig bland storstäderna, men ännu större andel sjukskrivna finns i kranskommunerna Ale, Alingsås, Orust, Kungälv, Mark och Partille.

- Varför just förortsbor drabbas kan vara att personer som pendlar mellan hemmet och arbetsplatsen upplever mycket stress i vardagen. Men det är bara en teori, betonar Ulrik Lidwall.

OECD uppskattar att cirka fem procent av befolkningen i yrkesverksam ålder lider av allvarlig psykisk ohälsa, medan ytterligare 15 procent har måttliga psykiska besvär.

Åldersgruppen mellan 30 och 39 år värst drabbad. Och människor som har en krävande arbetssituation i kombination med små möjligheter att påverka blir oftare sjuka i depressioner än andra.

- Vi har funderat mycket på vad som hänt med den psykosociala arbetsmiljön på senare år. De branscher som har störst problem finns inom välfärdssektorn, säger Ulrik Lidwall.

Utsatta yrken

Yrkesgrupper som arbetar med människor i utsatta situationer löper extra stor risk för psykisk ohälsa. Statistiken över de mest drabbade yrkena toppas av präster, följt av psykologer och socialsekreterare.

- Förutom obalansen mellan de psykiska kraven i arbetet och kontrollen över arbetssituationen, finns andra faktorer som kan spela in. Till exempel tror jag att många som söker sig till dessa yrken gör det för att få annat än pengar tillbaka. De kan också ha svårt att dra en tydlig gräns mellan jobb och privatliv, säger Ulrik Lidwall.

Risken för kvinnor att bli sjukskrivna med psykisk diagnos är 28 procent högre än för män. Vissa studier har indikerat att dubbla arbetsbördor, förvärvsarbete i kombination med huvudansvar för hushållsarbete, är en förklaring. Men det finns också forskning som visar på motsatsen.

Färska uppgifter för 2014 visar att den vanligaste anledningen till sjukskrivning är akut stressreaktion. Antalet fall med denna diagnos har ökat från 15 000 till 26 000 på två år.

- Kopplingen är tydlig mellan psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö. Vårt råd för att få ner sjukskrivningarna blir därför att tidigt identifiera och åtgärda arbetsmiljöproblem för att förebygga ohälsa och nedsatt arbetsförmåga.

Ulrik Lidwall förklarar att vården och läkarna har en viktig roll som utfärdare av läkarintyg och behandlingar, men betonar också arbetsgivarnas skyldighet att ta ansvar för arbetsmiljön.

FAKTA: Psykisk ohälsa

I dessa tio kommuner är risken för sjukfall med psykisk diagnos allra störst:

1. Torsås

2. Alingsås

3. Mark

4. Ale

5. Bräcke

6. Vaxholm

7. Strömstad

8. Kungälv

9. Hällefors

10. Bjuv

Källa: Försäkringskassan (Rapport 2014:4 Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser)

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.