Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Huvudrollerna. Carl-Henric Svanberg valdes som väntat om som styrelseordförande i AB Volvo. Här med stämmans ordförande Sven Unger och vd Martin Lundstedt. 

Många orosfrågor på lång Volvostämma

Kartellbildningen var en av fokuspunkterna när AB Volvo höll årsstämma under tisdagen. Men vilka effekter som miljardförlikningen med EU-kommissionen kan ha för framtiden var inte något som styrelsen ville ge besked om.

Uppslutningen var stor när Sveriges största bolag höll årsstämma i Konserthusets stora sal. Från scenen kunde AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg se ut över en fullsatt lokal när han gjorde sitt inledande anförande. Bland annat tog han då upp den uppgörelse som de gjort med EU-kommissionen om att betala 6,5 miljarder kronor efter att ha ingått i en mångårig lastbilskartell – samt hur de ska förhindra liknande skandaler i framtiden.

– Det är viktigt för oss i styrelsen att säkerställa att vi inom Volvo förstår och kan hantera de risker som finns med i företagets verksamhet. Vi får därför löpande uppdateringar om vår övergripande riskhantering och det viktiga arbete som görs för att säkerställa att alla anställda är väl informerade om gällande lagar och regler och har en god förståelse för koncernens uppförandekod. 

Många undrade om framtiden

Men hur kartellbildningen kan påverka i form av ytterligare stämningar ville varken han eller vd Martin Lundstedt gå in på i detalj. Frågan var den flitigast förekommande när aktieägarna fick ställa frågor. Emellertid berättade Lundstedt att de gör bedömningen att AB Volvos kunder inte har lidit skada. 

– Med det sagt är det för tidigt att uttala sig i övrigt. Men vi kommer att följa processen och självklart också informera aktieägare och marknad i den mån saker och ting utvecklas. Men jag kan garantera att vi inte vare sig mörkar eller försöker jobba med frågan på något annat sätt än vad som är i våra aktieägares absolut bästa intresse. 

Munch i fokus

En av stämmans huvudpersoner var som väntat Henrik Munch. Miljöpartisten och den numera uppsagda Volvomedarbetaren begärde ordet vid flera tillfällen och kommenterade bland annat vad Martin Lundstedt berättat om hur bolaget utreder kartellbildningen.

– Jag blir lite oroad när du Martin säger att en av de kraftfulla åtgärderna ni har vidtagit är att köra training på anställda. Menar du att det faktiskt har en koppling till de 95 000 anställda – att de skulle ha varit inblandade i detta? Jag hoppas att du förstår att det bara är en handfull personer som kunde ha gjort de här sakerna. 

Martin Lundstedt svarade genom att berätta att den uppförandekod som företaget har gäller alla anställda – även honom själv som högste ansvarig. Han berättade vidare om de strikta regler som gäller för branschorganet ACEA. Svar som Henrik Munch upplevde som väl svävande. 

Vidare valdes som väntat Carl-Henric Svanberg och den övriga styrelsen om för ytterligare ett år. Och kanske mest intressant för de närvarande – utdelningen på 3,25 kronor per aktie klubbades igenom. 

Många lämnade mot slutet

När stämman så gick in på den nittonde och sista punkten började flera av de närmare 800 aktieägarna att skruva på sig. Efter att ha suttit ner i två och en halv timme slank de ut ur den Stora salen en efter en tills knappt hälften återstod. Det var nämligen dags för Henrik Munch att åter ta ordet med sina åtta förändringsförslag – nämnda på GP:s debattsida i söndags. 

På sina spörsmål om policy för bolagsskatt, utvecklade visselblåsarfunktioner och avskaffade chefsbonusar vann han emellertid inget gehör, varken hos aktieägare eller styrelse. I en begärd votering om att bara öka ersättningen till styrelsen med två procent i stället för föreslagna fem procent röstades hans förslag ned av 97 procent av de ännu kvarvarande i salen. 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.