Bild: Stefan Holm
Bild: Stefan Holm

Målkonflikter motverkar arbetet att nå klimatmål

Samtidigt som staden ska minimera fossilberoendet har man målsättningar som att öka antalet långväga besökare. Faktum är att 26 mål i stadens styrande dokument står i direkt strid med ambitionen att nå 1,5-gradersmålet.