Livsfarlig substans hittad i kosttillskott

Kosttillskott kan vara betydligt farligare än de ser ut. Forskare har funnit ett starkt verksamt ämne som liknar amfetamin men som helt saknades i innehållsförteckningen.

Livsmedelsverket gick i höstas ut med en varning för kosttillskottet Jacked Power sedan en 53-årig frisk kvinna i Göteborg fått en hjärnblödning som sannolikt orsakats av tillskottet. Kvinnan hade tagit den så kallade prestationshöjaren före ett träningspass.

Det var två läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhus, SU, som uppmärksammade sambandet och slog larm om de riskabla substanserna. Nu har de gått vidare och, i samarbete med forskare i USA och Holland, analyserat innehållet i Jacked Power. Resultatet av granskningen publicerades på onsdagen i en amerikansk medicintidskrift.

- Vi hittade en substans som kallas BMPEA och som är mycket lik amfetamin. Ämnet tillhör samma familj som de vi tidigare varnat för, men den här substansen är betydligt mer potent. Dosen var dessutom mycket hög, säger Rickard Zeijlon, ST-läkare i internmedicin.

Han berättar att amerikanska FDA (Food and Drog Administration) i slutet av april varnade just för BMPEA.

- Visserligen har just Jacked Power stoppats efter höstens larm, men det finns andra prestationshöjare kvar ute i handeln. Om det inte går att lita på innehållsdeklarationerna vet vi inte alls vilka substanser de innehåller, säger Rickard Zeijlon.

Han har kontaktat Livsmedelsverket och informerat om de senaste rönen, men vill också ha igång en debatt om den dåliga kontrollen av kosttillskott. Medan alla läkemedel testats mycket noggrant, har tillverkarna av kosttillskott stor frihet.

- De kan producera och sälja kombinationer av olika substanser utan att effekterna i kroppen har undersökts. Det borde finnas bättre kontroll och högre krav för godkännande, säger Rickard Zeijlon.

Tidigare har andra preparat som sålts som prestationshöjare bedömts vara riskabla och därför tagits bort från marknaden.

Den substans som forskarna nu hittat heter Beta-metylfenetylamin och uppfanns på 30-talet som ersättning för amfetamin. Genom djurförsök har man kunnat visa att BMPEA höjer både pulsen och blodtrycket.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.