Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så här ser det nya linbaneförslaget ut. Kanozi Arkitekter är upphovsmän till arkitekturen. Bild: Tomorrow AB
Så här ser det nya linbaneförslaget ut. Kanozi Arkitekter är upphovsmän till arkitekturen. Bild: Tomorrow AB

Linbanans skenande kostnader upptäcktes redan 2018 – ändå larmades politiker först i våras

Redan sommaren 2018 hade trafikkontoret tagit fram uppskattningar som pekade mot att linbanan skulle kosta 2,5 miljarder. Men de kalkylerna förmedlades inte vidare till trafiknämnden. Först i mars i år blev nämndens politiker varse att den ursprungliga uppskattningen på 1,1 miljard missade målet med tre miljarder.
– Det är en skandal att kontoret gjorde på det sättet, säger Henrik Munck (D).

Under onsdagen hade trafiknämnden ett extra sammanträde för att diskutera linbanan. Där framkom det att tjänstemännen på trafikkontoret redan under sommaren 2018 visste att den kostnad för projektet som kommunicerats inte var i närheten av vad linbanan faktiskt skulle kosta. Men istället för att informera politikerna om situationen valde kontorets tjänstemän att be om mer tid och en budget på 102 miljoner för att mer noggrant utreda projektet. Under trafiknämndens sammanträde den sjätte november gick nämnden på kontorets linje. Resultatet presenterades sedan i mars i år.

Henrik Munck (D), ledamot i trafiknämnden Bild: Anders Ylander
Henrik Munck (D), ledamot i trafiknämnden Bild: Anders Ylander

Henrik Munck yrkade i november att avslå kontorets begäran och att en genomlysning av kostnaderna borde genomföras. Men då fick han inte gehör hos de andra politikerna i nämnderna. Han är oerhört kritisk mot att tjänstemännen äskade mer tid och medel utan att berätta att man redan räknade med en fördyring på 1,4 miljarder.

– Det här var värre än vad jag kunde tro. Det är flera saker som är riktigt allvarliga. Att trafikkontoret hade den här kostnadsuppskattningen redan 2018 men gick till nämnden i november för att begära mer tid och pengar men inte informera om kostnaden. Detta smutsar ner Göteborg och det smutsar ner trafikkontoret, säger han.

LÄS MER: Nya linbaneförslaget ska utvärderas av politikerna

Kommer driva frågan

Enligt Henrik Munck är hanteringen av linbanan närmast att jämföra med ”oegentligheter”. Hans parti förbereder nu att driva frågan vidare i kommunstyrelsen.

– Det som nu framkommit om hanteringen är så allvarligt att vi måste lyfta frågan i kommunstyrelsen och utreda om det förekommit oegentligheter.

Trafikkontorets chef för avdelningen stora projekt, Christer Niland, bekräftar att tjänstemännen och de som arbetade i projektet visste om den stora fördyringen redan 2018.

Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret, håller presskonferens om linbanan i Göteborg. Bild: Petter Trens
Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret, håller presskonferens om linbanan i Göteborg. Bild: Petter Trens

– Jag började på trafikkontoret i augusti 2018 och då vet jag att det fanns beräkningar som visade att kostnaden ligger runt 2,5 miljarder snarare än 1,1 miljard.

Ville räkna klart

Christer Niland blev då informerade att nämnden hade fått en avisering om att linbanan kunde ha svårt att klara budget tidigare under våren. Därför bedömde tjänstemännen som arbetade i projektet att det bästa var att ta fram en komplett kalkyl innan fördyringen kommunicerades.

LÄS MER: Här är alternativet till Linbanan – ny bro över Lundbyleden

– Vi såg att den här siffran på 2,5 miljarder inte var tillräckligt stabil och inte heller fullständig. Det är klart att man kan diskutera om agerandet i augusti var rätt eller fel. Det vi sa var att budgeten inte håller men att vi behöver tid för att beräkna.

Hade inte kontoret kunnat gå upp till nämnden och kommunicera den här siffran med en brasklapp om att kalkylen inte är komplett och att uppskattningen därför kan komma att ändras senare?

– Man hade kunnat göra så. Vi gjorde det inte. Rätt eller fel, men så var det.

Önskar du idag att ni hade gjort så?

– På sätt och vis inte. På något sätt känns det som om vi då gjort samma misstag en gång till som när den ursprungliga siffran på 1,1 miljarder presenterades. Även då las det in brasklappar om att den siffran inte byggda på kompletta beräkningar.

LÄS MER: Trafikkontoret presenterar nya linbaneutredningen

Samtidigt har Christer Niland viss förståelse för kritiken från Henrik Munck.

– Jag förstår synen. Det blir svårt som politiker att förhålla sig en situation där man vet att det finns en risk att det blir dyrare men inte hur mycket.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.