Ann Catrine Fogelgren (L) och Daniel Bernmar (V) har gjort gemensam sak för att lyfta äldrefrågorna. Bild: Alice Vernersson
Ann Catrine Fogelgren (L) och Daniel Bernmar (V) har gjort gemensam sak för att lyfta äldrefrågorna. Bild: Alice Vernersson

Liberalerna och Vänstern går ihop för att lyfta äldrefrågor

I vanliga fall är de politiska motståndare. Men nu gör Daniel Bernmar (V) och Ann Catrine Fogelgren (L) gemensam sak – för att lyfta äldrepolitiken.

I vanliga fall står de på var sin sidan blockgränsen i kommunpolitiken – Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar för äldrepolitiken, och Ann Catrine Fogelgren, kommunalråd (L), och oppositionens mest profilerade politiker i samma frågor.

Men nu sitter de intill varandra i en soffa på ett centralt café och berättar om sina gemensamma planer: en serie debatter för att lyfta frågorna.

– Jag har alltid haft stor respekt för Ann Catrine som debattör. Vi är eniga om att det är politiken och omsorgstagaren som är det viktiga. Vi har irriterat oss på positioneringen och skrämselpropagandan som det ofta blir i den vanliga politiska debatten, säger Daniel Bernmar.

Ideologiska motpoler

– Ideologiskt är vi varandras motpoler, men vi vill båda se ett fördjupat samtal. Det finns inte i dag. Daniel har ett genuint intresse för de här frågorna och vi är ense om att samtalet behövs, för de äldres skull, säger Ann Catrine Fogelgren.

De tycker att äldrefrågorna ofta har en tendens att komma i skymundan – därför har de utmanat varandra på en serie debatter. Den första blir på Stadsbiblioteket den 9 april klockan 13.00. Målgruppen är i första hand äldre, anhöriga och personal inom äldreomsorgen.

– Sedan är tanken att vi ska ytterligare debatter på andra platser, men var och när det blir än inte bestämt, säger Daniel Bernmar.

Äldrefrågor berör ju väldigt många – hur kommer det sig att de hamnar i skymundan?

– Välfärdsfrågor generellt hamnar i skymundan. Det som syns mest i media är de stora partierna och de frågor som de vill göra stora, säger Daniel Bernmar.

Fler kniviga framtidsfrågor

– Tyvärr ligger frågan inte särskilt högt när väljarna rankar de viktigaste frågorna. Kanske för att en del av de berörda inte är så bra på att göra sina röster hörda. Samtidigt är välfärden 80 procent av kommunens verksamhet, säger Ann Catrine Fogelgren.

Andelen äldre blir större, vi lever längre och ställer allt högre krav samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera personal till äldreomsorgen. Så: vad ser de som den viktigaste framtidsfrågan i politikområdet?

– Det finns ett antal kniviga frågor som vi behöver hitta svar på. Och dit når vi aldrig i den vanliga debatten som mest handlar om utspel och smutskastning, säger Daniel Bernmar.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.