Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anmälningarna målar en dyster bild av Lövgärdesskolan.

Lövgärdesskolan - våld, hot och kränkningar

Elever som dagligen utsätts för våld, hot och kränkningar. Barn som är rädda för att gå till skolan. Lärare som försöker gripa in attackeras. Flera anmälningar om allvarliga brister på Lövgärdesskolan har nu fått Skolinspektionen att agera.

Situationen på Lövgärdesskolan har under hösten eskalerat, och mynnade i slutet av januari ut i att Skolinspektionen gjorde en tillsyn. Den grundade sig i att inspektionen under hösten fått ta emot fyra anmälningar om brister på skolan.

Anmälningarna målar en dyster bild av den dagliga verksamheten. Barn som har ont i magen varje dag och är rädda för att gå till skolan. Elever som börjar gråta på lektionstid för att de mår så dåligt. Slagsmål och ovårdat språk hör till vardagen, och eleverna får inte den hjälp de behöver. Blåtiror och spruckna läppar är ingen ovanlighet, och de som vågar berätta om vad som hänt utsätts för hot.

En anonym anmälare skriver: "Ni måste hjälpa våra barn. Vi är rädda för våra barns framtid."

En annan skriver: "Vi behöver hjälp!!!!"

I flera av anmälningarna riktas kritik direkt mot ledningen, bland annat att rektorn inte gör någonting åt situationen.

Malin Gavin har varit rektor på Lövgärdesskolan sedan våren 2012. När GP ber om en kommentar vill hon inte prata alls.

- Jag är inte insatt i det, jag vill inte kommentera det över huvud taget, säger hon. Du får prata med områdeschefen, han är mer insatt.

Är du inte insatt i vad som sker på din skola?

- Nu har jag inte tid att prata mer, du får vända dig till områdeschefen.

Johan Greppe, områdeschef för norra Angered, är medveten om kritiken mot skolans ledning.

- Min bedömning är att det behöver jobbas med den inre organisationen, säger han. Jag började här i höstas, men jag har förstått att när skolan gick från att bli en högstadieskola till en mellan- och högstadieskola, så gjordes inte den förändring av organisationen som skulle ha behövts. Det jobbet hoppas jag vi kan göra tillsammans med fackförbund och lärare i vår.

Han berättar också att Malin Gavin inom kort kommer att sluta som rektor på Lövgärdesskolan.

- Det är ingen dramatik i det, hon har fått nytt jobb, säger han.

Flera åtgärder har nu satts in för att komma tillrätta med problemen på skolan. Stadsdelsförvaltningens nätverkslag har startat ett arbete för att få igång en bättre dialog mellan föräldrar, elever och lärare.

En utvecklingssamordnare har tagits in som jobbar med arbetslagen på skolan. Och de klasser som har stora problem har fått flytta in i nyrenoverade lokaler som stod klara efter sportlovet.

- Där får de mer utrymme, mer lugn och ro, säger Johan Greppe. Det ligger lite avsides från den stora skolan, och vi hoppas att det kan hjälpa till med att lugna ner situationen.

Han säger att en hel del resurser har satts in i de klasser där de stora problemen finns.

- Det saknas inte vuxna, men det har varit svårt att rekrytera de nyckelpersoner som behövs. Det handlar om enskilda elever och mindre grupper som har svårt att befinna sig i skolmiljön.

Johan Greppe hänvisar också till att det de senaste åren satsats statliga pengar på insatser mot skolledning och personal på Lövgärdesskolan. Insatser som krävt tid och resurser, men som förhoppningsvis ska leda framåt.

- Det är också viktigt att säga att vi börjar inte från ruta ett; väldigt mycket fungerar på skolan, det finns många duktiga lärare som gör ett bra jobb.

Läs också: Tio lärare har slutat på Lövgärdesskolan

Fakta: Fyra anmälningar

• Fyra anmälningar om problem på Lövgärdesskolan inkom under hösten till Skolinspektionen. Ytterligare ett ärende är under utredning.

• Skolinspektionen gjorde under tre dagar i slutet av januari en tillsyn på skolan.

• Elever, personal och rektor intervjuades. Inspektörerna gjorde även lektionsbesök, där man framför allt tittade på om det fanns trygghet och studiero i klassrummen.

Fakta: Skolinspektionen

• Enligt ny lagstiftning som började gälla vid årsskiftet är Skolinspektionen skyldig att vid vissa givna omständigheter göra ett föreläggande vid vite. Det gäller om det finns brister som allvarligt försvårar för eleverna att nå målet med utbildningen.

• Sedan 1 juli 2011 har Skolinspektionen haft möjlighet att förelägga om vite. Det har gjorts vid 49 tillfällen. Vitesbeloppen har varierat från 200 000 till 1,5 miljoner kronor.

• I ett fåtal fall har Skolinspektionen ansökt om utdömande av vite. I de flesta fall har bristerna åtgärdats och vite därför inte dömts ut.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.