Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lönerna kan höjas

Sommarens akuta personalbrist inom SU har fått bägaren att rinna över. Redan nästa sommar kan sjuksköterskelönerna höjas.

Efter GP:s artiklar om sommarens kris inom Sahlgrenska universitetssjukhus reagerar nu bland annat Johnny Bröndt (M), vice ordförande i SU:s sjukvårdsstyrelse.

– Problemet är i mångt och mycket möjligheterna att rekrytera sjuksköterskor. Jag vet att kommuner och privata kliniker erbjuder 24 000–25 000 kronor och Norge erbjuder ännu mer medan SU har en ingångslön på drygt 21 000 kronor. Det är inte rimligt att SU har de lägsta ingångslönerna i regionen, säger han.

Vid första styrelsemötet kommer Johnny Bröndt att lyfta frågan kring lönenivån.

– När vi kommer tillbaka nästa vecka så ska jag begära en utredning av vad det skulle kosta att anpassa lönenivån. Det är naturligtvis inte gratis men vi måste utreda hur det ska kunna gå till. Sjukhuset bör ju ha den bästa personalen med de absolut bästa sjuksköterskorna, det ska inte vara så att de finns på äldreboenden och på privata kliniker, säger han.

Även Sören Kviberg (V), ordförande i Västra Götalandsregionens personalutskott, säger att läget är ohållbart.

– Situationen vi ser i dag understryker med all önskbar tydlighet att lönesituationen inte kan fortsätta att se ut som den gör.

Claes-Håkan Björklund är regionchefläkare med ansvar för patientsäkerhetsfrågor och tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i VG-regionen. Han säger att sjukvården är hårt ansträngd året runt, men att man gör bedömningen SU klarar situationen – dock med hjälp av extraordinära åtgärder.

– Rekryteringen av vikarier har varit svårare än någonsin i år. Belastning och överbeläggningar är inte annorlunda än förra sommaren. Men varje enskilt fall blir en bedömningsfråga, och att patienter exempelvis får besked om att canceroperationer kan dröja flera månader är inte acceptabelt.

Lars Grip, tillförordnad sjukhusdirektör för SU, går inte med på att vården i Göteborg befinner sig i en krissommar.

– Det är för tidigt att göra bokslut. Situationen är alltid pressad på sommaren, men vi har inte fått några signaler på ledningsnivå om att det skulle vara värre än tidigare år.

GP har tagit emot en ström av mejl och samtal från patienter, anhöriga och vårdpersonal som vittnar om långa köer till operation, ständig stress och ibland rent farliga situationer till följd av låg bemanning på sjukhusen. Men enligt Lars Grip var de flesta luckor täckta innan semesterperioden. Behovet för hela SU låg på cirka 250 sjuksköterskevikarier och det tillsattes ungefär 225 stycken. Bristen kompenserades genom att medicinakuten på Mölndal stängdes under sommaren.

– Det krävs hårdare prioriteringar på sommaren då vårt uppdrag är att i stort sett klara samma situationer men med mindre personal. Tyvärr får vissa patienter då vänta.

Hittills har minst ett dödsfall inträffat efter den hårda prioriteringen på SU i sommar. Som GP berättade i går handlade det om en man i behov av kranskärlskirurgi som fick sin operation uppskjuten vid flera tillfällen på grund av platsbrist.

Angående rekryteringsproblemen tror Lars Grip att det krävs insatser på bredare front. Fler utbildningsplatser på högskolorna, mer kompetensutveckling och bättre incitament för sjuksköterskorna att vidareutbilda sig till specialister.

– Lönesituationen är något vi måste diskutera med facket. Vi måste se till hela arbetssituationen. På lång sikt blir det en utmaning att attrahera yngre människor att satsa på sjukvård. Den äldre delen av befolkningen växer och detta kommer i framtiden kräva att vi ökar antalet vårdplatser, och dessa måste bemannas.

GP har förgäves sökt SU:s ordinarie sjukhusdirektör Barbro Fridén, ordinarie hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström och ordförande i SU:s sjukvårdsstyrelse Kerstin Brunnström.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.