Babbs Edberg, direktör på äldreförvaltningen, känner igen sig i den kritik IVO riktar mot staden. Bild: Mia Höglund
Babbs Edberg, direktör på äldreförvaltningen, känner igen sig i den kritik IVO riktar mot staden. Bild: Mia Höglund

Kritiken: Anställda är för dåliga på svenska

Göteborgs stad får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att personal inom äldreomsorgen saknar tillräcklig kompetens – och är för dåliga på svenska.
– Vi känner igen oss i kritiken och i den problematik vi har, säger Babbs Edberg, direktör för äldreförvaltningen.