Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Infarten mot Göteborg vid Kallebäcksmotet korkar ofta igen. Bild: Jonas Lindstedt
Infarten mot Göteborg vid Kallebäcksmotet korkar ofta igen. Bild: Jonas Lindstedt

Kringlan löser problemen vid Kallebäcksmotet

Trafikverket håller just nu på att undersöka hur sträckan Åbromotet till Tingstadstunneln bör utvecklas. Den största åtgärden, kallad Kringlan, ska bättre koppla samman E6 och riksväg 40 vid Kallebäcksmotet.

Sträckan mellan Åbromotet och vidare norrut till Göta älv på E6 är en av landets hårdast trafikerade motorvägsavsnitt. Trafikverket har undersökt vilka åtgärder som behöver genomföras på motorvägen. Resultatet är ett paket med allt från ommålning och andra enklare trimningsåtgärder till stora ombyggnationer. Mest krut behöver läggas vid Kallebäcksmotet, enligt Pehr-Ola Pahlén, utredningsledare på Trafikverket.

– Vi har i dag en lite halvt olycklig situation när man kommer på 40:an och ska söderut på E6, i och med att man måste upp på det kommunala vägnätet, säger han.

Genom att köra av riksväg 40 och fortsätta svänga höger kan trafikanter ansluta på E6 söderut, hoppas Trafikverket. Bilden kommer från Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Bild: Trafikverket
Genom att köra av riksväg 40 och fortsätta svänga höger kan trafikanter ansluta på E6 söderut, hoppas Trafikverket. Bilden kommer från Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Bild: Trafikverket

I dagsläget ska tre trafikljus passeras innan det går att köra ner på E6 södergående för trafikanter från riksväg 40. Trafikverket hoppas att lösningen kan vara Kringlan. Då skulle man svänga av från 40:an, göra en loop och sedan kunde gasa på söderut på E6.

– Men vi, tillsammans med kommunen, får lyfta hur vi kan göra detta på bästa sätt. I studien visar vi egentligen bara på en möjlighet.

LÄS MER: Bara dagar kvar tills Marieholmstunneln öppnar för trafik

LÄS MER: Marieholmstunneln är nu i fullt bruk

Många projekt att välja bland

Nästa steg är att lägga pusslet med alla de åtgärder som Trafikverket identifierat på de statliga vägarna runt Storgöteborg. Sedan återstår att bestämma vilka arbeten som kommer att genomföras först.

– Det är många projekt och åtgärder som konkurrerar om utrymmet i en trång budget. Men Kallebäcksmotet ligger i hyfsad närtid. Jag tror det skulle kunna vara klart inom tio år, säger Pehr-Ola Pahlén.

Göteborgs kommun har skickat ett svar på Trafikverkets planer. Kommunen är inte helt enig med det som Trafikverket kommit fram till för motorvägen. Bland annat har kommunen ett mål att trafiken ska minska på E6. Trafikverket däremot har en prognos som visar att trafiken kommer att fortsätta öka.

– Göteborgs stads trafikstrategi innebär en minskning av trafiken. Men det är ett målstyrt scenario. Det går lite stick i stäv med de planeringsmetoder vi har. Så frågan har varit hur mycket vikt man ska lägga vid en strategi kontra en prognos. I dag ser vi ingen minskning av trafiken, säger Pehr-Ola Pahlén.

LÄS MER: Här är Göteborgs största trafikförändringar under 2021

Kommunen efterlyser klimatåtgärder

Göteborgs kommun menar att större vikt behöver läggas på att planera för en framtid som är klimatmässigt hållbar. Kommunen har också andra invändningar kopplat till miljö- och klimatfrågor. Bland annat kritiserar remissyttrandet det faktum att Trafikverket inte lägger fram några åtgärder kopplade till buller eller den dåliga luft som motorvägen skapar.

”Med tanke på 1,5-gradersmålet och övriga mål om minskad miljö- och klimatpåverkan är avsaknad av sådana åtgärder problematisk”, skriver trafikkontoret i handlingen.

– Vi är egentligen ense om de åtgärder som ska göras och det finns åtgärder från Trafikverket kopplat till de här frågorna. Däremot tycker kommunen inte det framgår tydligt nog i rapporten, säger Pehr-Ola Pahlén.

LÄS MER: Göteborg får uselt betyg som cykelstad

Trafikverket har också tittat på hela stråket från Göteborg och mot Varberg i en annan så kallad åtgärdsvalsstudie. Kungsbacka Station behöver omfattande åtgärder, som bedöms kosta över två miljarder att genomföra. Flaskhalsen genom Kungsbacka gör att järnvägsspåren bör dubbleras från två till fyra.

– Kungsbacka Station är inte kapabel att ta emot så många tåg som det behövs. Dessutom håller den på att sjunka ner i leran. Av många skäl krävs det rätt stora åtgärder i Kungsbacka, säger Pehr-Ola Pahlén.

Trafikverket har också tittat på den gamla frågan om en tvärförbindelse öster om Göteborg, för att på så sätt skapa den östra halvan av en ringled runt Göteborg. Men det är inte aktuellt i dagsläget, bland annat på grund av kuperad terräng och stora naturvärden runt till exempel Delsjöarna.

– Nyttan, det vill säga hur E6 kan avlastas, är begränsad. Det vi kan konstatera är att detta är inget vi ska fortsätta studera under den närmaste tiden.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.