Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Kommunen vill göra egna detaljplaner

Nu satsar byggnadsnämnden i Göteborg på att göra kommunal mark byggklar redan innan den säljs. Det ska underlätta för mindre aktörer. Men försöket sågas från borgerligt håll.

Den rödgröna majoriteten i byggnadsnämnden vill att stadsbyggnadskontoret genomför detaljplaner för kommunal mark redan innan den säljs eller hyrs ut. Tanken är att det ska förkorta tiden från införskaffandet av marken till byggstart.

Nästa år startar ett försök med fem detaljplaner. Det kommer byggnadsnämnden att besluta vid sitt nästa sammanträde i slutet av augusti. 

– Det här är ett sätt att underlätta för mindre byggföretag och byggemenskaper. Göteborg är ganska dominerat av stora aktörer och många hus ser likadana ut. Det här kan ge större variation och trevligare stadsmiljö, säger Emmali Jansson (MP), ordförande i byggnadsnämnden.

I dag finns en risk att byggbolaget får ligga ut med stora belopp i flera år innan planen är klar. Något som skrämmer bort mindre byggbolag från att ge sig in i osäkra byggprojekt, enligt Emmali Jansson.

Vilka fem områden försöket kommer att omfatta och hur stora byggprojekt det blir är inte bestämt. Emmali Jansson räknar med att det ska resultera i några hundra lägenheter som kan stå klara 2019 eller 2020.

LÄS ÄVEN: Byggbolag positiva till förslaget

Oppositionen kritisk till försöket

Axel Josefsson (M), ledamot i byggnadsnämnden, är kritisk till försöket.

– Jag hade kunnat förstå det här om det varit lågkonjunktur. Men nu är det högkonjunktur och byggbolagen står på kö för att få bygga. I det läget är det helt fel att låsa in sig på sin kammare och fila på egna planer som man inte ens vet om någon kommer vilja ha, säger han.

Han vill i stället gå rakt motsatt väg och låta byggherrarna själva göra större delen av detaljplanearbetet.

– Om de inte är med från början saknas den praktiska kompetensen om hur man genomför ett bygge. Vi har sett i andra planer där byggherrarna kommer in för sent att det blivit både svårare att genomföra och dyrare. I slutändan drabbar det hyresgästerna som får högre hyror.

Dessutom är trycket på att få till nya detaljplaner redan högt. 

– Vi har en ganska överbelastad personalstyrka på stadsbyggnadskontoret. Detta kommer bara att bromsa bostadsutvecklingen och öka byggkostnaderna, säger Axel Josefsson.

Emmali Jansson håller inte med om att försöket ökar trycket på personalen.

– Det här är detaljplaner som skulle ha tagits fram ändå. Skillnaden är att istället för att koppla in en byggherre tidigt i processen så gör vi det sent, säger hon.

Hon tror att det kan finnas tidsmässiga fördelar med att inte behöva ta hänsyn till byggbolagens önskemål.

– Det blir intressant att se om planprocessen går snabbare eller inte när man inte behöver gå in i detaljerade diskussionerna med byggherren.

Arkitekt: vi välkomnar det

Anna Samuelsson är ordförande för fackföreningen Sveriges Arkitekter i Göteborgs stad. Hon arbetar själv på stadsbyggnadskontoret och i våras skrev hon ett uppmärksammat brev om hård arbetsbelastning för kommunens arkitekter. 

– Om det här testet kommer att leda till mer eller mindre arbete för vår del vågar jag inte uttala mig om, men vi välkomnar det. 

Enligt Anna Samuelsson arbetar planarkitekterna i Örebro redan på det här sättet och hon är positiv till att det ger kommunens egna arkitekter ökade möjligeter att styra utvecklingen.

– Vårt brev handlade inte bara om arbetsbelastning utan också om vad Göteborg blir för stad. Om vi får större möjligheter att påverka redan innan marken anvisas finns en större chans till bättre kvalitet för medborgarna, säger Anna Samuelsson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.