Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/14

Kommunala bolag i bråk – krismöte

Skeppsbron försenas ytterligare. Bakom förseningen ligger en konflikt mellan kommunala bolagen Framtiden och Älvstranden, som nu tvingas till krissamtal med Ann-Sofie Hermansson.

Sedan i maj har ledning för de två S-ledda kommunala bolagen försökt komma överens om vad det egentligen står i ett avtal från 2013, om exploateringsplanen för Skeppsbron.

Men det har inte gått och under fredagseftermiddagen kallades ledning för Älvstranden och Framtiden till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, som nu ska försöka reda ut tvisten.

Från att ha setts som Göteborgs mest spännande tomt har Skeppsbron utvecklats till stadens stora sorgebarn. Här öppnades möjligheten att bygga bostäder vid vattnet i anslutning till stadens mest centrala delar i och med att Götatunneln stod klar 2006. Sedan dess har medborgardialog och färgglada skisser ersatts med förseningar, fördyringar och politiska låsningar. Samt nu också en infekterad strid mellan två kommunala bolag.

Redan när planen till sist klubbades av kommunfullmäktige 2014 var den underfinansierad med 150 miljoner kronor. Och sedan dess har de beräknade kostnaderna ökat ytterligare.

Bråk om avtal

I avtalet framgår att Älvstranden och bolag inom Framtidenkoncernen skulle samverka kring exploateringen. Och det är här saker och ting gått snett.

Lars Johansson (S), ordförande i AB Framtiden säger att han i vintras förstod att någonting höll på att hända – bakom ryggen på AB Framtiden – och började ställa frågor.

Det visade sig att Älvstranden inte var intresserade av att ha med Framtiden – i strid med avtalet. Sedan dess har vi fört samtal om det, säger han.

För ett par veckor sedan fick han ett avtalsutkast, som han menar är acceptabelt för Framtiden. Sedan har han inte hört något mer.

Alla tycker de gjort allt

Älvstranden å sin sida menar att de var överens med Framtidens gamla ledning om att Älvstranden skulle driva vidare projektet själva. Men pekar också på att det i avtalet finns en klausul som säger att det måste utlösas inom en viss tid för att överhuvudtaget vara giltigt.

Precis som Lars Johansson på Framtiden tycker Mattias Jonsson (S), ordförande i Älvstranden att det egna bolaget gjort allt för att lösa tvisten.

– Diskussionen pågår och vi behöver lösa den för att komma vidare så snabbt som möjligt. Vi har haft olika åsikter, men nu försöker vi hitta en lösning,

Hur bevärande är det att Ann-Sofie Hermansson tvingas gå in och medla?
– Jag vill inte kalla det medla. Jag vet bara att vi blivit kallade till ett möte med henne.

Får skjutas fram

Från Älvstrandens sida var det tänkt att markanvisningen skulle ha startat i maj i år. Men konflikten med Framtiden gjorde att den fick skjutas fram.

En ny deadline sattes till november, men inte heller då var striden över. Då fick i stället de aktörer som visat intresse för att vara med besked om att man tvingades skjuta på markanvisningen eftersom AB Framtiden ”blockerade” det hela.

En formulering som inte direkt förbättrade stämningen mellan de två bolagen.

"Försenat bortom all sans"

Kommunalrådet Jonas Ransgård (M) suckar över att det uppstått ännu en försening i Skeppsbroprojektet.

Det var försenat bortom all sans redan, säger han.

Samtidigt ser han det som en logisk konsekvens av att planen för området går med så stort underskott.

Och så handlar det om stadens bästa mark.

Lena Andersson, vd för Älvstranden utveckling, hoppas nu att markanvisningen ska komma igång senast i februari. Hon tonar ned konflikten, men medger att den är olycklig.

Vi har ett ansvar för att hålla i pengarna och för att det ska funka, vi driver på ganska hårt och då kan det uppstå friktion. Det är olyckligt att det blivit så och det var inte vår mening.

Ni vill driva upp tempot, säger du. Hur känns det då med ännu en försening?

Jag är jättefrustrerad över att vi får ytterligare förseningar. Men det är ett extremt tekniskt svårt projekt.

– Det här är ingenjörskonst på högsta nivå. Blir det fel rinner pengarna iväg. För att klara detta måste man ha hårda nypor, annars riskerar vi skattepengar och det vill jag inte vara ansvarig för, säger Lena Andersson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.