Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Klubbat: 28 punkter för att stoppa gängens nyrekrytering

Socialtjänsten ska låta förebyggande arbete med unga stå tillbaka på hela Hisingen – utom i tre områden.
Prioriteringen är ett resultat av politikernas beslut att endast fokusera på en fråga:
– Det förebyggande arbetet har varit spretigt. Nu är vi överens om att det viktigaste är att stoppa nyrekryteringen, säger ordförande Simona Mohamsson (L).

I gängvåldets kölvatten har frågan om nyrekrytering hamnat i strålkastarljuset.

På Hisingen konstaterar socialtjänsten att det sker redan i mellanstadiet och i Biskopsgården finns en förskola som börjat arbeta med frågan.

Den nya socialnämnden på Hisingen har också beslutat sig för att göra kampen mot nyrekrytering till sin huvudfråga.

Nyligen klubbade den ett dokument med förslag på hur inflödet till gängen kan stoppas. En slutsats är att fokus bör ligga på tre områden: Biskopsgården, Backa/Brunnsbo och området Fyrklövern norr om Wieselgrensplatsen – och att det förebyggande arbetet därmed ”behöver stå tillbaka i andra områden på Hisingen.”

– Det handlar inte om att skära ner, utan om att fundera över var vi gör mest nytta. Exempelvis var fältare ska placeras, säger nämndens ordförande Simona Mohamsson (L).

Alex Hirschi är chef för avdelningen Barn och unga resurs på socialförvaltningen Hisingen. Han nämner riktade föräldramöten och andra samverkanssatsningar på vissa skolor som exempel.

Är inte detta oroväckande för föräldrar på andra delar av Hisingen?

– Jag kan förstå att man tänker så, men vi har uppdraget att jobba för hela Hisingen. Uppstår oroligheter någon annanstans kan vi ju styra om resurserna.

LÄS MER: Experten varnar: Gängen expanderar till nya områden

Polis och socialtjänst vet vilka cirka 40-50 unga det är som riskerar att rekryteras. ”Men hittills har man kommit in för sent. När vi vet vilka föräldrar som är i riskzonen måste vi börja redan när barnet är i magen”, säger Simona Mohamsson. Bild: Meli Petersson Ellafi
Polis och socialtjänst vet vilka cirka 40-50 unga det är som riskerar att rekryteras. ”Men hittills har man kommit in för sent. När vi vet vilka föräldrar som är i riskzonen måste vi börja redan när barnet är i magen”, säger Simona Mohamsson. Bild: Meli Petersson Ellafi

LÄS MER: Varningen: Ombildningar kan gynna gängkriminella

28 konkreta förslag

Prioriteringen sker trots att Hisingen liksom resten av staden har gott om pengar över. Det handlar dock till stor del om tillfälliga medel som därför inte kan läggas på exempelvis nyanställningar, menar Simona Mohamsson.

Men det är också därför dokumentet mot nyrekrytering tagits fram:

– Nästa gång vi får pengar över har vi en tydlig lista över hur de kan användas.

Utöver prioriteringen på vissa områden innehåller dokumentet 28 punkter. Alex Hirschi lyfter fram bland annat kartläggning av de som befinner sig i riskzon, stärkt samverkan med skolan och vikten av en meningsfull fritid.

Detta är ju delvis saker som redan görs?

– Det handlar om att förstärka det vi redan gör som fungerar bra. Och att hålla i och hålla ut; att arbeta långsiktigt, säger Hirschi.

Fakta: Mellantvång

Socialstyrelsen definierar mellantvång som en ”förebyggande insats i öppen form som socialnämnden får besluta om för ungdom oberoende av dennes eller vårdnadshavares samtycke”.

Mellantvång kan sägas ligga mellan Socialtjänstlagen, SoL och Lagen om vård av unga, LVU. Insatserna är alltså mer tvingande vad SoL vanligtvis medger, men inte lika tvingande som LVU.

Vissa menar att socialtjänsten hade kunnat göra mer om lagen tillät fler tvingande åtgärder. Ett av de 28 förslagen handlar exempelvis om att föräldrar ska ”erbjudas och motiveras” att delta i föräldraskapsstöd.

Men Simona Mohamsson pekar på ett annat av förslagen: Att använda mer så kallat mellantvång. Enligt förslaget görs det ytterst sällan i dag.

– Till exempel att föräldrarna måste låta sitt barn gå i förskolan, säger hon.

LÄS MER: Morgan Johansson vill förlänga straffen för unga kriminella

Språkbrister bland svenska barn

Nyrekryteringsfrågan knyter an till en politiskt het potatis: Bör fokus ligga på att förebygga eller på påföljder? Kritiker menar också att socialtjänstens förmåga att göra skillnad överskattas.

Simona Mohamsson säger att socialtjänsten är en av flera parter som ska se till att alla barns bästa tillvaratas. Hon är också kritisk till sitt eget partis ”hårdare tag”-retorik.

– Jag tror inte det kommer få en tioåring som håller på att rekryteras, och som tycker det är häftigt att vara med i gäng, att tycka det vore häftigare att bli polis i stället, säger hon.

Vårväderstorget i Biskopsgården. Bild: Jonas Lindstedt
Vårväderstorget i Biskopsgården. Bild: Jonas Lindstedt

Dokumentet som nu klubbats listar också orsaker till att unga lockas in i gäng. Ett exempel är bristande språkkunskaper, med påföljande bekymmer i skolan, även bland ungdomar som är födda i Sverige.

Det framkommer också att det finns barn och unga som kan få problem när de rör sig mellan stadsdelar. Främst gäller det norra och södra Biskopsgården.

– Det innebär till exempel att vi får möta ungdomar från norr på neutrala platser, som Hjalmar Brantingsplatsen, säger Alex Hirschi.

Fakta: Några av de 28 punkterna

  • Utbildningen Kriminalitet som livsstil bör erbjudas all personal som arbetar med barn och unga vuxna.
  • Om någon flaggar för att en ungdom rör sig i gängmiljö bör en utredning öppnas.
  • Fokus på att fler inkluderas i fritidsverksamhet och föreningsliv. Då finns även behov av sänkta medlemsavgifter och/eller gratis träning.
  • Trösklarna till vården och då särskilt psykiatrin behöver sänkas och väntetiden kortas.
  • Utöka möjligheterna att fysiskt flytta personer som vill lämna kriminella nätverk.
  • Alla högstadieungdomar bör erbjudas sommarjobb. Lön bör även utgå för sommarskola.

LÄS MER:

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.