Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lindholmen är ett primärområde inom Lundby stadsdelsnämnd. Befolkningen beräknas öka med 38,63 procent. Fler siffror i den interaktiva kartan nedan.

Karta: Så många beräknas bo i din stadsdel 2018

Ingen stadsdel i Sverige har någonsin expanderat i samma takt som Lundby. Nu letar man efter hjälp hos andra kommuner som Botkyrka och Sundbyberg.

Lundbys befolkning beräknas växa med 18 procent till 2018. Enligt Stadsbyggnadskontorets befolkningsprognos finns en påtaglig tillväxtskillnad mellan stadens stadsdelar. Anledningen är främst projekt Älvstaden, som går ut på att förtäta staden inifrån och ut. I projektet har Hisingens gamla varvsområden en central plats. Christer Samuelsson, stadsdelsdirektör i Lundby, ser många utmaningar med den snabba tillväxten.

– Ingen stadsdel i Sverige har någonsin tidigare expanderat i samma takt som Lundby gör nu. Den första stora utmaningen är att dimensionera på rätt sätt och se behoven som kan finnas 2035, veta vilka som behöver vad. Att tillgodose behovet av lokaler och kompetensförsörjning samtidigt som kostnaderna inte ska skena. Den andra utmaningen är att tillgodose dessa behov på ett kostnadseffektivt sätt. Det gör vi inte i dag, vi har alltför höga kostnader och det är en utmaning för nämnden. Sedan har vi befolkningsperspektivet. Att lyckas få nya och gamla Lundby att mötas, att tillgodose både kommunala och kommersiella behov, att skapa mötesplatser och blandade områden.

Hur går det hittills, då?

– Ibland brukar jag säga att vi klarat oss med ett skohorn i handen. Och de bostäder vi byggt hittills är för dyra. Det är jag inte alls nöjd med, planeringen kring det. Men jag tror på idén om Älvstaden*: att bygga en stark stadskärna med arbetsplatser och där både service och bostäder finns, säger Christer Samuelsson.

Enligt Jonas Ward, utvecklingschef i Lundby, kommer stadsdelen att fortsätta växa kraftigt under de kommande tre decennierna.

– Vi har en särskild utmaning i Lundby, prognosernas säkerhet minskar ju längre fram i tiden de gäller. Det innebär att vi inte kan halka efter med byggandet av exempelvis skolor, eftersom tillväxten är kontinuerlig och vi inte hinner bygga i kapp. Därför måste vi vara duktiga på att planera.

Är ni det?

– Vi håller på att se över planeringen just nu. Lundby är den stadsdel som är näst minst, men som växer mest. Det skapar en ganska unik situation och vi letar efter kommuner att lära av, som haft en liknande kraftfull expansion. I exempelvis Sundbyberg och Botkyrka har man haft snarlika utmaningar. Vi söker aktivt efter goda exempel, säger Jonas Ward.

Jonas Nygren (S) är ordförande i Sundbybergs kommunstyrelse.

– Det kan vara svårt att lita på befolkningsprognoser, de slår ofta fel. Vad vi gör är att varje gång det byggs nytt så har våra tjänstemän kontakt med byggherrarna för att få reda på att de här familjerna kommer flytta in, och så här många barn har de. På så vis gör vi en intern prognos som kan bli mer exakt. Detta är något vi har lärt oss efter hand, vi hade inte alls samma framförhållning för fem år sedan. Då fick vi smälla upp paviljonger på löpande band, säger Jonas Nygren.

Läs också: Väster: Inget byggande - ingen inflyttning

Fakta: Göteborgs stadsledningskontor gör varje år prognoser över hur stadens befolkning kommer att utvecklas. Dessa ligger sedan till grund för bland annat budgetarbete. Den prognos vi har använt oss av visar siffrorna för 2018 på primärområdesnivå, alltså Göteborg uppdelat i inte bara stadsdelar utan i sammanlagt 96 områden. En ny sådan prognos (för 2019) väntas komma efter semestern.

Grafik över hur ditt primärområde förväntas utvecklas finns i anslutning till artikeln.

*I Älvstaden ingår Lindholmen, Frihamnen, Backaplan, Ringön, Hisingsbron, Gullbergsvass, Centralenområdet, Skeppsbron och Masthuggskajen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.