Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ja till dumpning av lermassa i Hake fjord

Flera instanser har sagt nej. Men Mark- och miljödomstolen säger ja till Trafikverkets ansökan att dumpa muddermassor i centrala Hake fjord.

Projektet Marieholmsförbindelsen omfattar dels bygget av södra Marieholmsbron som ska stå klar 2017, dels Marieholmstunneln som ska vara klar 2020.

Arbetet förutsätter omfattande muddring och 2013 fick Trafikverket klartecken att dumpa upp till 500 000 kubikmeter muddermassor vid området Nya Vinga, cirka 2,5 till 3,5 kilometer sydväst om Vinga fyr.

Trafikverket anser sig också behöva en reservplats för cirka 14 procent av den totala mängden (70 000 kubikmeter) och har ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd att dumpa detta inom ett område i centrala Hake fjord.

I juni förra året sade myndigheten dock nej till ansökan.

Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsätt och nu ger domstolen den dispens som Trafikverket vill ha.

Enligt domen har Trafikverket visat att dumpningen inte innebär någon påverkan som riskerar olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Man konstaterar också att projektet Marieholms-förbindelsen har mycket stort samhällsintresse och att Trafikverket därför har stora behov av att kunna dumpa massor när vädret hindrar det från att använda platsen Nya Vinga.

Området kring Hake fjord har använts tidigare för dumpning av massor, i huvudsak för verksamheten i Göteborgs hamn, konstaterar domstolen också och uppskattar att det redan finns 50 miljoner kubikmeter massor i området.

Beslutet i Vänersborg går inte bara emot Länsstyrelsens.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har också avstyrkt dispens, bland annat eftersom aktuella området i Hake fjord är en så kallad transport- och erosionsbotten som enligt SGU är direkt olämplig för dumpning av finkorniga sediment.

Havs- och vattenmyndigheten har förklarat samma sak och föreslagit att alternativa sätt att omhänderta massorna måste undersökas ytterligare.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.