Israelson kritisk till sprutbytes-nej

Det finns inga planer på ett sprutbytesprogram för Göteborg. Trots folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. – Det är helt obegripligt, säger Aaron Israelson, chefredaktör för tidningen Faktum.

Personer som injicerar droger löper stor risk att smittas av Hepatit B och C och hiv, som alla tre är livshotande infektionssjukdomar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i en ny vägledning flera åtgärder som bör vidtas för att minska spridningen av allvarliga infektionssjukdomar. En av åtgärderna är sprutbytesverksamhet, som ger personer som injicerar droger tillgång till säker injektionsutrustning. Göteborg har, till skillnad från sex andra kommuner i Sverige, fortfarande inte gått med på att ett sprutbytesprogram införs.

Kommunalrådet Marina Johansson (S) menar att den forskning som gjorts på ämnet hittills inte är tillräcklig för att bevisa att programmet har positiva effekter.

– Det blir kontraproduktivt att förse människor med verktyg som kan leda till att de dör. Vi ser hellre att man satsar på att arbeta förebyggande med alternativa sätt som motiverande samtal och god sjukvård, och att missbrukare får hjälp att komma ur sitt drogberoende, säger hon.

Aaron Israelsson, chefredaktör för tidningen Faktum i Göteborg, tycker att tillgången till säker injektionsutrustning är jätteviktig i en stad där missbruk är ett problem.

– Det är helt obegripligt att Göteborgs kommunstyrelse dröjt så länge med att införa sprutbytesprogram och fortfarande är tveksamma, säger han.

Aaron Israelson menar att en åtgärd som den här inte bara gjort stor skillnad för de närmast drabbade utan att det i förlängningen även hade haft stor betydelse för samhället som helhet, då det kan hända att smittorna sprider sig från gruppen av injicerande personer till andra delar av samhället. Han hänvisar till exemplet Stockholm, som ställde sig emot sprutbytesprogram tills en hiv-härd utbröt och fick politikerna att ändra sig.

– Men det kanske är så illa att det krävs att folk ska börja dö för att de ska förstå allvaret i situationen.

Fakta: De sex kommunerna

I Sverige är sprututbyte infört i sex kommuner: I Lund och Malmö har det gått att byta injektionsverktyg sedan 1980-talet. Nu finns det också i Helsingborg, Kalmar, Stockholm och Kristianstad.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.