Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Irritation över lång väntan på kretsloppspark

I mer än tio år har kommunen letat efter en lämplig plats för en ny kretsloppspark. Nu kan en lösning vara på gång – men att det tar så lång tid irriterar oppositionen.

Återvinningscentralen i Högsbo är stadens mest besökta – men också den minst ändamålsenliga. Därför har jakten på en ny lokalisering pågått mer eller mindre intensivt i mer än tio år.

Kommunen har sneglat på andra platser i Högsbo, men också helt andra områden. Under en tid tittade man på möjligheten att bygga upp en kretsloppspark – med den som finns i Alelyckan som modell – i anslutning till och i samarbete med Reningsborgs anläggning i Välen. Men det alternativet har fallit bort, bland annat på grund av att den inte skulle kunna svälja tillräckligt mycket trafik.

– Nu vill man från stadsbyggnadskontorets sida att vi tar fram ett förslag på hur vi skulle kunna integrera en kretsloppspark i en blandstad. Så det har vi tagit fram skisser för att visa, säger Henrik Kant, förvaltningschef på kretslopp och vatten.

Den plats som man har fastnat för nu ligger i nära anslutning till dagens återvinningscentral, på andra sidan A Odhners gata – mitt emot Renovas omlastningscentral.

– Den är lite större än den vi har i dag på Högsbo, så tanken är att vi skulle kunna ha lite mer återbruksverksamhet. Ungefär som på kretsloppsparken i Alelyckan, säger Henrik Kant.

Axel Darvik (L) är frustrerad över att arbetet med att få till en kretsloppspark i södra Göteborg tagit så lång tid. Tillsammans med Maria Berntsson (KD) och Mats Brodefors (M) har han nu motionerat till kommunfullmäktige för att skynda på arbetet. 

– Diskussionen har pågått under ett antal år. Det behövs en tydligt politisk signal för att vi ska komma vidare, säger Axel Darvik.

Alla verkar ju ense om att detta behövs. Varför går det så trögt?

– Det handlar väl, som vanligt, om bristande samordning. Alla tycker att det är någon annans problem.

I motionen pekar allianspolitikerna på en undersökning som kretslopp och vatten själva gjort, och som visar att ”Kunderna på Alelyckans återvinningscentral var mycket nöjda med nästan allt medan besökarna på Högsbo återvinningscentral var missnöjda med långa kötider och dålig logistik”.

– Det är ofta trångt på Högsbo. Det är naturligtvis inte bra. Risken är att folk inte åker dit, säger Axel Darvik.

När motionen, som nu är ute på remiss, behandlades av politikerna i kretslopp och vattennämnden, ansågs den som "bevarad" – med hänvisning till att arbete redan pågår. Jöran Fagerlund (V), ordförande nämnden, har svårt att se vad motionen tillför.

– Det är väl ganska symptomatiskt för Liberalerna att lägga motioner om saker som redan är på gång. Jag vet inte vad det skulle vara för nytta med att få ett fullmäktigebeslut om detta, säger han.

I sak är de däremot ganska eniga – även Jöran Fagerlund tycker att det tagit för lång tid.

– Jag tycker att det är illa att det tar så lång tid. Om vi ska nå våra miljömål måste vi öka det här arbetet. Samtidigt måste det förstås bli rätt när vi bygger någonting, säger han.

Om ansvariga politiker kan enas om att den nya kretsloppsparken ska byggas vid A Odhners gata krävs till att börja med en ny detaljplan. Förvaltningschefen Henrik Kants bedömning är att kretsloppsparken kan vara verklighet om två-tre år, i bästa fall.
Och vid sidan av en ny kretsloppspark hoppas Jöran Fagerlund att man ska kunna utveckla fler modeller som gör det enklare för folk att återvinna och att bli av med sitt avfall.

– Vi tittar på mindre enheter som alternativ – någon form av mobila microåtervinningscentraler, ungefär som Farligt avfallbilen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.