Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inga garantier för Sjöbergens bevarande

Förtäta eller freda? Sjöbergens centrala läge gör det till ett attraktivt område för exploatörer. Just nu råder politisk enighet för koloniområdenas bevarande, men förutom politikernas löften finns det ingen garanti att så förblir.

Varje gång förtätning i Sjöbergen kommer på den politiska tapeten mobiliseras krafterna hos odlarna och djurägarna där. 2011 ägde den senaste sammandrabbningen rum, och den slutade med att planeringsarbetet avbröts.

Företaget Västra Sandarna Fastighetsutveckling AB vill bygga 2000 bostäder i Sjöbergen, enligt Anna Signal på stadsbyggnadskontoret. Den markanvisning som finns är bordlagd i väntan på att beslut om utökat strandskydd ska fattas, vilket görs på regeringsnivå. Anna Signal poängterar att planerna för byggnationerna gäller mark runt koloniområdet. Bara tre duvslag skulle påverkas.

I nuläget är Sjöbergen klassat som ett grön- och rekreationsområde, vilket inte ger ett särskilt starkt skydd.

Det finns ett ökat intresse bland allmänhet och politiker för stadsnära odling och ekologi. Samtidigt finns, hos människorna på Sjöbergen, en rädsla för att en alltför stor kommunal inblandning skulle innebära att personer med exempelvis missbruksproblem skulle städas undan eller rygga tillbaka. Det var en av anledningarna till att ett förslag om att göra Sjöbergen till en grön testarena för stadsnära odling, inte fick något lokalt genomslag 2014. Martin Wannholt, moderaternas dåvarande företrädare i fastighetsnämnden, stod bakom förslaget.

– Yrkandet lade jag på förslag från flera av de aktiva i föreningen. Det visade sig senare att de inte var överens. Jag drog då tillbaks yrkandet, skriver han i ett mail och fortsätter:

– När det gäller att säkra Sjöbergen som grönområde, känner jag mig betydligt lugnare sedan förra årets Sjöbergens dag. Jag, Ulf Kamne (MP) och Marina Johansson (S) var överens om att området ska bevaras och ges skydd i form av detaljplan eller motsvarande.

Trots att namninsamlingar gjorts för att klassa Sjöbergen som ett naturskyddsområde är det inte aktuellt i nuläget, enligt fastighetsnämndens ordförande Jahja Zeqiraj (S).

– Vi har inte sett det behovet. Det är en prioriteringsfråga, vi måste använda våra resurser till att planera bostäder. Det skydd som Sjöbergen har är politiskt. Moderaterna är väldigt tydliga med att man inte vill utveckla bostäder i själva koloniområdet. Även vi rödgröna tycker att det finns stora naturvärden som skall bevaras. Vi planerar inte för annan markanvändning i Sjöbergen. Men i kanten, området kring Sjöbergen, finns det idéer för en stadsutveckling som vi kommer hantera framöver, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.