Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

I februari kan beslutet att lägga ned HVB-hemmet tas

I februari kan politikerna i Östra Göteborgs stadsdelsnämnd ta beslut om att lägga ned HVB-hemmet Triton i Utby.
– Det här är ingen lätt utredning att göra och det är inte lätt för nämnden att fatta beslut om, säger Ing-Marie Larsson, sektorschef på individ- och familjeomsorg.

Som en del i att anpassa verksamheten i Östra Göteborg till alliansens budget för 2020 pågår en utredning om att lägga ned HVB-hemmet Triton i Utby. Här bor utsatta barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma.

Ing-Marie Larsson, sektorschef på individ- och familjeomsorg och funktionshinder i Östra Göteborg säger att utredningen sannolikt är klar i mitten av januari och om det mynnar ut i ett färdigt förslag kan det komma att läggas fram till politikerna i nämnden i februari.

Barnen och ungdomarna på Triton bor här i väntan på familjehem. Ing-Marie Larsson konstaterar att det dock redan är brist på familjehem.

– Visst kan det bli bekymmer, men samtidigt är det en ekonomisk fråga, vi hanterar skattemedel och måste vara effektiva.

Hon säger att verksamheten måste anpassas till att stadsdelen får betydligt mindre medel nästa år.

– Den här sektorn får 27 miljoner kronor mindre, om nämnden fattar beslut att HVB-hemmet ska vara kvar måste vi som sektor göra andra besparingar.

Hur svårt är det att hitta de här besparingarna inför nästa år?

– Det är alltid väldigt svårt. Det tar tid att bygga upp en verksamhet, men är enkelt att ta bort den. Men det är aldrig enkelt ur ett barnperspektiv, säger Ing-Marie Larsson.

LÄS MER: De lånar upp bibliotekets böcker i protest

Ifrågasätter siffrorna

Christer Olofsson, behandlingspedagog på Triton, berättar att personalen ifrågasätter förvaltningens kostnadsberäkningar. De menar att beläggningsgraden är betydligt högre än förvaltningen beräknat och att kostnaderna per barn och dygn är hälften så stora som förvaltningens siffror.

– Det sista kvartalet har beläggningen dessutom varit 100 procent, plus att en akutplats gjorts om till fast, så nu är beläggningen egentligen 120 procent.

Under torsdagseftermiddagen skickade personalen ett brev till nämnden eftersom de är rädda att beslutet tas utifrån felaktiga siffror. De skriver att de har fått många förfrågningar de senaste månaderna, men tvingats säga nej eftersom det är fullbelagt.

Ing-Marie Larsson säger att hon ännu inte kan kommentera varför förvaltningens siffror skiljer sig från personalen. Men frågan tas upp i utredningen.

"Väcker frågor"

Ännu finns inget färdigt förslag från förvaltningen, men enligt uppgift från personal och politiker har förberedelsen att flytta på barn och personal redan börjat.

Ledamoten Frida Tånghag (V) ställer sig frågande till den eventuella nedläggningen.

– Med tanke på att stadsdelsnämnderna inte ska vara kvar hade man kunnat lämna över det här till den nya socialnämnden istället.

Hon menar att kostnaden finns kvar eftersom barnen och ungdomarna måste placeras någon annanstans om boendet läggs ned.

LÄS MER: Barnens hem kan stängas när staden sparar

Hon påpekar att boendet har varit fullbelagt det senaste året och säger att det finns fördelar med att barnen och ungdomarna kan vara kvar i sitt lokalområde.

– De kan fortsätta gå i skolan och man kan arbeta med familjen på ett annat sätt, säger Frida Tånghag.

Ledamoten Karl Johan Nordensten (MP) säger att det här är en budgetrealitet, pengarna måste tas någonstans ifrån.

– Vi hade såklart gärna sett en annan budget, då hade vi kanske inte haft de här problemen.

Stadsdelsnämndens ordförande Peter Mattiasson (M) säger att Triton har fungerat bra.

– Men budgeten för 2020 ser inte ut som 2019, och förvaltningen har vänt på alla stenar för att försöka hitta ett antal miljoner. Det här är ett bland många förslag som har kommit upp.

Det är ju brist på familjehem och barnen och ungdomarna måste ta vägen någonstans. Hur ser på risken att kostnaderna istället ökar?

– Det får utredningen visa, det är inte alls säkert att kostnaderna behöver öka. Även köpta platser kan ha motsvarande kostnad eller lägre.

LÄS MER: Över 130 barn står i kö för familjehem i Göteborg

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.