Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Placeringen som valts ut är mellan Casino Cosmopol på fastlandssidan och Lindholmen på Hisingen. Bild: Robin Aron
Placeringen som valts ut är mellan Casino Cosmopol på fastlandssidan och Lindholmen på Hisingen. Bild: Robin Aron

Här vill staden bygga gång- och cykelbron över älven

Under flera år har trafikkontoret utrett frågan om var det är bäst att bygga en gång- och cykelbro över älven. Åtta olika lägen har undersökts. Den sträckning som nu pekas ut är från Casino Cosmopols södra sida till Hugo Hammars kaj vid Lindholmen.

För att gång- och cykelbron ska bli av krävs det att Lindholmsförbindelsen antingen byggs som en tunnel eller en så kallad högbro, som inte stör sjöfarten. Alternativet med två låga broar, som båda behöver öppnas när fartyg passerar, bedöms inte vara en framkomlig väg.

– Utifrån sjöfartsintressen ser vi att det är väldigt svårt att kombinera två öppningsbara broar, säger Emma Josefsson, trafikplanerare på trafikkontoret.

Samma placering som 2007

Trafikkontoret har arbetat med frågan sedan 2016. Men idén är äldre än så. Redan 2007 gjordes ett försök med gång- och cykelbro över älven. Då föll det på att bron inkräktade för mycket på hamnverksamheten, eftersom stora delar av innerhamnen klassades som riksintresse. Sedan 2016 omfattas inte Frihamnen av samma stränga skydd. Den föreslagna placeringen av bron är nu samma som för 13 år sedan.

– Vi har tittar på många olika förbindelser över älven. Den som varit med länge kan känna igen det här läget från det försöket vi gjorde då, säger Emma Josefsson.

Läget har valts bland annat för att försöka undvika att störa Västtrafiks och Stena Lines färjor i möjligaste mån och för att undvika det hårt förorenade område som varven lämnat efter sig på Hisingssidan. Hade en annan placering av bron valts, genom de mest förorenade områden, hade saneringskostnaden kunnat bli så hög som en halv miljard. Nu kommer saneringen istället kosta runt fem miljoner.

Klar 2030 eller senare

Gång- och cykelbron ska upp till trafiknämnden 11 februari, sedan ska frågan hanteras även av kommunfullmäktige för att få ett inriktningsbeslut och sätta ramarna för det fortsatta arbetet. Från det beslutet ska bron vara på plats 12 år senare.

– Troligt är att vi kan klara det här på nio, tio år i en normal process. Men det finns en stor sannolikhet att det här kommer att gå till överprövning i någon instans. Sedan tror vi på ungefär fyra år av projektering och byggnation.

Trafikkontoret rekommenderar att bron får ett fyra meter brett fält för cyklister och samma bredd för fotgängare. I stängt läge ska den segelfria höjden vara sex till sju meter. Bron kommer att bli antingen en svängbro eller en klaffbro.

– Vi ser att en bro bidrar till ett ökat hållbart resande och restidsvinster för fotgängare och cyklister i centrala Göteborg, säger Emma Josefsson.

Kostnaden för bron föreslås bli maximalt 900 miljoner i 2020 års prisnivå.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.