Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dagens p-plats vid korsningen Mölndalsvägen-Framnäsgatan ser ut att bebyggas med studentbostäder i åtta till tolv våningar.

Här planeras 100 nya smålägenheter

Läget bara en kilometer från Korsvägen anses bra, trots problem med både buller och avgaser.

100 studentbostäder planeras på en p-plats vid den stora korsningen där Mölndalsvägen möter Framnäsgatan vid spårvagnshållplatsen Almedal. Detta trots problem med högt buller och stora avgasutsläpp (framförallt hälsofarliga kvävedioxider) från trafiken på Mölndalsvägen och E6-motorvägen några kvarter österut. Där bullrar också tågen på järnvägen mot Mölndal och vidare söder och österut.

Dagens p-plats på bilden ägs av två privatpersoner som istället vill bygga på denna mark som ligger bara en kilometer söder om Korsvägen. Fastighetsägarna har kommit överens med stadsbyggnadskontoret om att 100 enrummare - max 32 kvadratmeter stora - med balkonger vända västerut, bort från Mölndalsvägen, skulle kunna fungera.

Två huskroppar föreslås, den ena tolv våningar hög närmast korsningen, den andra åtta våningar. I bottenvåningarna planeras 400 kvadratmeter publika lokaler, bland annat butikslokaler mot gatorna.

Förslaget till detaljplan är nu ute på remiss och fastighetskontoret tycker, liksom stadsbyggnadskontoret, att nybygget skulle hjälpa till att göra miljön längs Mölndalsvägen mer stadsmässig.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.