Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

GU-chefer polisanmäls för tjänstefel

Höga GU-chefer har tillsammans anställt ett 90-tal medarbetare på olagliga grunder. Nu polisanmäls de av Academic rights watch, misstänkta för tjänstefel.


- Vi gör det som vi anser att universitets internrevisor borde ha gjort, säger Magnus Zetterholm, vid Academic rights watch, ARW.

Internrevisorn vid Göteborgs universitet har slagit fast att flera befattningshavare brutit mot anställningsförordningen i samband med ett 90-tal rekryteringar de senaste åren. Majoriteten av de olagliga rekryteringarna handlar om tidsbegränsade tjänster som tillsatts utan utlysning. Som GP tidigare berättat anser internrevisorn att enbart en av ett 15-tal befattningshavare kan ställas till svars. Övriga fall hänvisas till att praxis varit att utlysningen inte behöver ske i samband med anställningar kortare än sex månader.

Men ARW gör en annan bedömning och stöder sig bland annat på de svar som internrevisorn själv har fått från de juridiska experter han rådfrågat inför sin rapport.
Så här sammanfattar bland annat Maqs advokatbyrå sin syn i sitt svar till internrevisorn:

"Utifrån de uppgifter vi fått ta del av får det anses som högst troligt att de åsidosättanden av vad som gäller vid tjänstetillsättning inom GU har skett uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet."
"Vid skälig misstanke om att tjänsteman inom GU gjort sig skyldig till tjänstefel eller grovt tjänstefel föreligger skyldighet för GU att göra åtalsanmälan." 

– Vi tror inte att det finns förmåga eller vilja hos Göteborgs universitet att gå till botten med detta, vilket vi tycker att internrevisorns rapport indikerar. Skälet är att det är för många chefer inblandade här som har tillsatt varandra. Därför tror vi att enda möjligheten är en oberoende utredning och den bör genomföras av de som är professionella på det, nämligen polis och åklagare som kan avgöra om brott har begåtts, säger Magnus Zetterholm.

– Vi hoppas helt enkelt att detta ska leda till att man går till botten med detta så att Göteborgs universitet kan återupprättas som akademisk institution.

I den gamla högskoleförordningen fanns en regel som sa att anställningar kortare än sex månader inte behövde utlysas. Regeln togs bort 2011 men fick då inget genomslag i GU:s lokala anställningsordning, något som nu har ändrats.

ARW tar i sin polisanmälan upp samtliga fall som de tidigare forskarna Jan Almäng och Christer Svennerlind beskriver i sin anmälan till Universitetskanslerämbetet UKÄ. UKÄ ska nu granska universitetets rapport för att sedan fatta beslut om eventuella åtgärder.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.