GU-chef åtalas av JK

Prefekten Christina Thomsen Thörnqvist vid Göteborgs universitet åtalas nu för brott efter att ha efterforskat GP:s källa. Det har JK beslutat. Prefekten förnekar brott.

Christina Thomsen Thörnqvist är prefekt vid instiutionen för lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten. Bakom JK:s utredning står en anmälan från Academic rights watch, ARW, efter en artikel på gp.se i februari i år.

I artikeln redogjorde gp.se för en mejlväxling som visade hur Christina Thomsen Thörnqvist försökt få en kollega att förmå sina medarbetare att ta bort kritiska inlägg från Facebook. Samma dag försökteThomsen Thörnqvist i ett nytt melj efterforska vem som lämnat uppgifter till gp.se - se nedan.

Nu har JK avslutat sin utredning om Thomesen Thörnqvist och anser att hon gjort sig skyldig till brott mot efterforskandeförbudet. 
- Vad vi vet att detta går vidare till tingsrätten för prövning, och nu får vi avvakta utfallet, säger Pam Fredman för en kommentar.
I stämningsansökan konstaterar Justitiekanslern, JK,att efterforskandet av GP:s källa har skett uppsåtligen. Vidare uppdrar JK till kammaråklagare Peter Larsson vid Internationella åklagarkammaren i Göteborg, att hålla i åtalet.
Så här skrev Christina Thomsen Thörnqvist i det aktuellla mejlet till kollegan:
"Hur i all världen har ett internt mail av nedanstående art kunnat nå G-P? /.../Hur har den konversationen kunnat nå någon annan än dig? Du var enda mottagare av nedanstående mail."
Vad som orsakat de kritiska kommentarerna på facebook var en artikel på gt.se. Den handlade om turerna kring hur prefekt och dekan fick sina poster på fakulteten, där tidningen berättade att prefekten anställde sin egen chef, dekanen, som i sin tur ska ha gett prefekten en löneförhöjning.
Artikel delades den 4 december på en Facebook-sidan Rädda språken vid Göteborgs universitet, med rubriken "Det här handlar om de två personer som låg bakom språkdöden vid GU". Under den delade artikeln återfinns kommentarer med utryck som Vänskapskorruption, kort och gott!", "Beklämmande" och "Motbjudande".

Den 23 december skrev prefekten Christina Thomsen Thörnqvist ett mejl till sin kollega, prefekten vid den institution vars medarbetare delat länken:
"Så länge inläggen ligger kvar, utgör de en risk för arbetsmiljön och är till skada för den som utsätts. Jag hoppas på din förståelse och din hjälp när det gäller att ta upp detta med de /.../ anställda som varit aktiva i tråden så att inläggen tas bort." skriver hon.
Institutionens prefekt svarar att han varit i kontakt med aktuella personer och att han muntligt blivit informerad om att vissa inlägg tagits bort och sedan tillägger han:

"Men om det är så att någonting fortfarande ligger ute som du uppfattar som ett övertramp, så är jag tacksam om du kan meddela mig vad det handlar om och vem som har gjort det (gärna i citat och med namn på avsändare), så att jag har något att agera på. Så snart jag har denna information tar jag förnyad kontakt med vederbörande."

Den 27 december svarade Christina Thomsen Thörnqvist igen:
"Samtliga inlägg som jag hänvisade till på lunchen ligger såvitt jag kan se kvar. De ligger alla i den tråd som XX startade vid nedanstående tidpunkt och tas ursprungsinlägget bort av XX torde övriga inlägg följa med".
Den medarbetare som delade länken har vägrat att avpublicera den från Facebook-sidan och svarar så här i ett mejl.
- Det är allvarligt att en prefekt försöker göra påtryckningar på en annan på detta sätt och skrämma till tystnad. Det om något är ett arbetsmiljöproblem, skriver medarbetaren.
Magnus Zetterholm, vid stiftelsen ARW som bevakar akademikers rättigheter och står bakom anmälan till JK välkomnar JK:s beslut.
- Det beskedet hälsar vi med tillfredställelse även om det var väntat. Vi skulle också önska att JK var lika nogrann när det gäller andra former av inskräkningar av yttrandefriheten, som exempelvis repressalieåtgärder som maskeras som arbetsmiljöproblem, säger han.
Två olika skyddsombud vid Humanistiska fakulteten har under våren anmält institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, FLoV, samt institutionen för språk och litteraturer, SPL, till Arbetsmiljöverket.
Vid inspektionen uppmärksammade Arbetsmiljöverket följande brister i arbetsmiljön:
"Personal vid båda institutionerna upplever brister i den psykosociala arbetsmiljön. Den ansträngda situationen har lett till att personal har utvecklat stressymptom, så som oro, olust, koncentrations- och sömnsvårigheter. I några fall har det även lett till sjukskrivningar. Åtgärder på fakultetsnivå har vidtagits för att bearbeta situationen, men önskat resultat har inte uppnåtts."
Ett av skyddsombuden poängterar att anmälan gäller fakultetsledningen på Humanistiska fakulteten
Universitetsledningen ska presentera en handlingsplan senast den 5 juli, annars riskerar myndigheten vite.
Vidare är Thomsen Thörnqvist föremål för utredning vid GU efter att universitetets internrevisor bedömt att hon uppsåtligen anställt fyra personer i strid mot anställningsförordningen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.