Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jan Almäng och Christer Svennerlind ifrågasätter hur anställningar av nya medarbetare går till vid Göteborgs Universitet, där Pam Fredman är rektor.

GU anmäls för olagliga anställningar

Göteborgs universitet anmäls på tisdagen för att i åratal ha tillsatt tjänster på olagligt sätt. GU har redan fått bakläxa för brott mot lagen i tre fall. Nu rapporteras ytterligare 90-tal liknande fall.

I tre fall fick Göteborgs universitet förra året smäll på fingrarna av Överklagandenämnden för högskolan efter att ha anställt personer utan att först lysa ut tjänsterna. Något som innebär att varken utomstående eller andra universitetsanställda får möjlighet att visa sitt intresse. Nu anmäls lärosätet till Universitetskanslersämbetet, UKÄ, för att ha tillsatt ytterligare 90-tal tjänster på liknande sätt.

Läs också: Universitetets rektor förvånad över antalet

Bakom anmälan står Jan Almäng och Christer Svennerlind, tidigare verksamma vid Göteborgs universitet som forskare.

- Att personer har fått anställningar som saknar laga grund är en känslig fråga inom universitetet och skamligt för de berörda. I många fall handlar det om rent bluffmakeri och kan inte få fortsätta, säger Christer Svennerlind.

- Syftet med vår anmälan är att få Göteborgs universitet att följa svenska lagar och förordningar, att vi och andra får konkurrera på lika villkor om de tjänster som finns. Vi är alltså inte ute efter att enskilda, som i dag har dessa tjänster, ska bli av med sina anställningar, säger Jan Almäng.

Överklagandenämnden slår fast i sina tre beslut att de aktuella personerna har anställts av Göteborgs universitet i strid med anställningsförordningen, där huvudregeln är att alla tjänster i offentlig regi måste föregås av någon form av annonsering.

"Göteborgs universitet har därmed brustit i handläggningen av ärendet, varför beslutet ska undanröjas och visas åter till Göteborgs universitet för fortsatt handläggning." skriver nämnden.

Nu kommer alltså ett 90-tal liknande fall att hamna på UKÄ:s bord och enligt anmälan handlar det inte bara om brister vad gäller utlysning av tjänst.

- I många fall hänvisar ansvariga i sina anställningsbeslut till att personer har rätt till anställningen inom ramen för lagen om anställningsskydd, trots att personerna inte varit anställda så länge att de ens kan omfattas av lagen, säger Christer Svennerlind.

Hur känslig frågan är visar ett mejlsvar från en av universitetets ansvariga till Jan Almäng.

"Hej Jan, tack för ditt mejl. Jag måste dock be dig vara väldigt varsam i din kommunikation gällande nedanstående. Enskilda som eventuellt är berörda ska inte behöva konfronteras med detta i onödan. Det riskerar att vålla oro och gå ut över arbetsmiljön."

Frågan om hur anställningar går till vid landets lärosäten är dock inte ny.

En undersökning visar att det under åren 2006–2008 bara var 10-15 procent av alla forskare och lärare vid Uppsala universitet som tillsattes i konkurrens med andra. Resten tillsattes utan föregående utlysning.

- Enligt lagen ska blivande anställda granskas av sakkunniga vid universiteten. Genom att låta bli att lysa ut tjänsten sker inte detta och det innebär att chefer och ansvariga lättare kan styra över vem som får jobbet, säger Jan Almäng.

- Jag hoppas på någon form av lagändring så att den här typen av fusk försvåras och att UKÄ mer aktivt och systematiskt kontrollerar och granskar att lagar och förordningar följs.

Anställningarna som beskrivs som olagliga i anmälan har huvudsakligen skett under den senaste femårsperioden.

- Jag har ingen annan förhoppning än den att det förvaltningskulturella förfallet vid Göteborgs universitet, som vi har råkat få syn på, måtte ersättas av en förvaltningskultur i enlighet med gällande rätt, säger Christer Svennerlind.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.