Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Gryaab hävdar även att Volvo Car i dag åker ekonomisk snålskjuts genom att släppa avloppet till Ryaverket.

Gryaab sätter stopp för Volvo Cars avlopp

Gryaab har bestämt att stänga kranen för avloppsvatten från Volvo Car. Senast till hösten nästa år måste Volvo Car ha ordnat egen biologisk rening.

Gryaab, med reningsverket Ryaverket på Hisingen, har nu bestämt sig för att inte längre ta emot dagens avloppsvatten från Volvo Car. Senast 1 oktober nästa år måste Volvo Car i stället ha installerat ett eget biologiskt reningssteg, om avloppet därefter ska ledas till Ryaverket.

Men Gryaabs krav på Volvo Cars rening är så högt ställda att avloppsvattnet lika gärna kan släppas ut i havet direkt, i stället för att belasta Ryaverket.

- Volvo Cars avloppsvatten liknar inte hushållsvatten. Det ser inte bra ut. Vattnet innehåller bland annat svårnedbrytbara tensider som inte bryts ned i vår rening. Tensiderna hamnar därför i vårt slam som är tänkt att läggas ut på jordbruksmark, säger Carina Blid, miljöingenjör på Gryaab.

Ett annat utsläpp som sker då och då, ofta oaviserat, till Ryaverket är av så kallat ”ridåvatten”. Här inför Gryaab ett omedelbart stopp. Vattnet innehåller olika kemikalier och lösningsmedel som Ryaverket inte klarar att rena. I stället måste detta ”ridåvatten” hanteras som farligt avfall.

Tvist i flera år

Gryaabs beslut kommer efter en flera år lång tvist mellan Volvo Car och Gryaab om innehållet i avloppsvattnet. Gryaab har länge varit missnöjd med innehållsdeklarationen.

En analys som Gryaab nyligen genomfört visar bland annat höga halter av en lågskummande polypropoxylerad tensid som normalt inte förekommer i hushållsavloppsvatten. Den exakta strukturen är inte fastställd. Bedömningen är att tensiden är giftig eller mycket giftig för vattenlevande organismer. Det är uteslutet att tensiden skulle brytas ner fullständigt av reningen i Ryaverket. Merparten hamnar i slammet.

”Om Gryaab ska fortsätta att ta emot avloppsvatten från B/C-linorna krävs att Volvo har en hög reningsgrad för det organiska innehållet, däri den aktuella tensiden ingår”, skriver Gryaab i sitt beslut.

Gryaab hävdar även att Volvo Car i dag åker ekonomisk snålskjuts genom att släppa avloppet till Ryaverket.

”Gryaab har ingen industrireningsprocess. De bakterier som finns i Ryaverket är anpassade för hushålls- och sanitärt vatten. I Ryaverket sker en rening av partiklar, fosfor, kväve och lättnedbrytbara ämnen. Det är inte rimligt att vattenabonnenterna ska betala reningen för en stor verkstadsindustri eller att slammet riskerar att inte motsvara kraven enligt Revaq”, säger Gryaab.

Revaq är ett certifieringssystem för att kvalitetssäkra avloppsslam som sprids på åkermark.

Med vattenabonnenterna avses de 700 000 personer i Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille som äger och renar sitt avlopp i Ryaverket.

Volvo: Dyrt och tveksam nytta

Under åren som tvisten kring Volvo Cars avloppsvatten pågått har Volvo Car sagt absolut nej till att bygga ut sin egen rening, som renar vattnet från främst metaller, med ett biologiskt reningssteg. Det skulle kosta cirka 40 miljoner kronor med en årlig driftkostnad på 7-13 miljoner kronor, enligt Volvo Car. Den miljömässiga nyttan har även ifrågasatts.

Mette Christensen, bolagsjurist på Volvo Car Group -Global Environmental Protection, säger i en skriftlig kommentar:

”Vi har just tagit emot skrivelsen och måste sätta oss in i synpunkterna från Gryaab innan vi kan kommentera hur vi går vidare. Vi får återkomma längre fram.”

FAKTA: En långdragen tvist

2006 fick Volvo Cars dagens tillstånd för produktion av personbilar.

Tillståndet gäller produktion av maximalt 350 000 bilar per år.

Tillståndet reglerar alla aspekter utom avloppsvattnet där det enbart finns provisoriska föreskrifter.

Efter en flera år lång strid kring innehållet i Volvo Cars avloppsvatten har Gryaab nu bestämt att man omedelbart säger nej till att ta emot så kallat ridåvatten som innehåller stora mängder kemikalier och lösningsmedel.

Vidare kräver Gryaab att Volvo Car från 1 oktober 2015 inför ett eget biologiskt reningssteg innan avloppsvattnet eventuellt förs till Ryaverket.

Parallellt pågår processen kring Volvo Cars avloppsvatten i mark- och miljödomstolen. Domstolens krav är att Volvo Cars senast 1 mars ska redovisa avloppsvattnets innehåll och vad bolaget tänker göra för att minimera utsläppen.

Domstolens prövning gäller även avloppsvatten utöver den ström som Gryaab nu säger nej till.

Oavsett vad miljödomstolen säger finns ingen lag som kan tvinga Gryaab att ta emot Volvo Cars avlopp.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.