Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mindre grönt. En grupp grannar som engagerat sig i de temporära bostäderna på Kärralundsvallen är kritiska till hur AB Framtiden utformat sitt förslag.

Grannar kritiska till utformningen

Bygglovet för Askimsviken kommer att överklagas. Och boende vid Kärralundsvallen förbereder sig för att göra samma sak – trots att de egentligen inte är emot bygget.

I slutet av oktober klubbade byggnadsnämnden det första bygglovet för tillfälliga bostäder för nyanlända. Det handlar om Askimsviken och omfattar 57 lägenheter. Bygglovet har nu överklagats till länsstyrelsen.
AB Framtiden har lämnat in ytterligare två bygglovsansökningar, för bostäder väster om Lemmingvallen och på Kärralundsvallen. På den senare platsen handlar det om 44 bostäder. Bygglovet är ännu inte klart, men redan nu pratar närboende om att överklaga.
Pernilla Hjerpe Thorsell, talesperson för Arbetsgruppen Kärralundsvallen, suckar djupt. Inte över idén att det ska bli tillfälliga bostäder på platsen. Men över hanteringen och den föreslagna utformningen.
– Vi har aldrig sagt nej. Tvärtom tycker jag att det är positivt att sprida nyanlända över staden, men då måste man skapa lösningar som främjar integration. Det gör inte det här förslaget, säger hon.
Ända sedan de fick veta att kommunen tittade på platsen har arbetsgruppen försökt få till stånd en dialog för att utformningen av byggnaderna ska bli så bra som möjligt.
– Vi har trott att de lyssnade på oss. Det var den signalen vi fick, säger Pernilla Hjerpe Thorsell.
Efter att de sett en första övergripande skiss – med två stora huskroppar som upptog i stort sett hela den grönyta som finns – skickade gruppen in fyra egna förslag. De skulle rymma lika många bostäder, men bevara mer av grönområdet.
Pernilla Hjerpe Thorsell säger att arbetsgruppen fick intrycket att kommunen ville ha en dialog och när fastighetsnämnden i mars beslutade att platsen var lämplig för "en mindre enhet i anslutning till Wingårdsgatan" kände de att de blivit lyssnade på.
Men när AB Framtiden presenterade underlaget för bygglov var man tillbaka på ruta ett – enda skillnaden från den första övergripande skissen var att en av byggnaderna blivit en våning högre. Och istället för att värna en gemensam grönyta för alla boende finns en stor innergård mellan husen.
– De är inte intresserade av att bygga för integration. De vill bara exploatera, säger Pernilla Hjerpe Thorsell.
Martin Blixt, vd för AB Framtidens byggverksamhet, känner till grannarnas synpunkter och missnöje med hanteringen. Han tycker att Framtiden har försökt lyssnat på dem.
– Vi har byggnormer och branschkrav att ta hänsyn till. Som när det gäller buller – vi måste ha ett visst avstånd till Delsjövägen.
Dessutom, säger han, har det funnit ett tryck från politiskt håll att få in så många bostäder som möjligt på platsen.
– Vi har fått ett uppdrag att förverkliga detta utifrån ett antal parametrar. Det finns många förlag, men som vi ser det är det här förslaget det som bäst uppfyller de kraven på bästa sätt, säger Martin Blixt.
Hur ser du på att grannarna känner sig överkörda?
– Allt går att göra bättre. Det är en ny typ av projekt för oss, så det är klart att vi måste ta till oss och lära oss.
När det gäller Askimsviken ligger ärendet nu i händerna på länsstyrelsen. Sven Boberg, chefsjurist på stadsbyggnadskontoret, hoppas att frågan avgörs så snabbt som möjligt.
– Det är angeläget både för de som bor i närheten och för de som behöver någonstans att bo, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.