Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Geely-bygget på Lindholmen. Bild: Robin Aron
Geely-bygget på Lindholmen. Bild: Robin Aron

Grönt för planen som banar väg för Geely

På tisdagen antog kommunfullmäktige en detaljplan som banar väg för etapp två av bilföretaget Geelys etablering på Lindholmen. GP:s granskning av Geely-affären avslöjar att bygget av en skola har fått stå tillbaka, att det saknas avtal om nya jobb, en försäljning under marknadspris och konsekvenser som har hemlighållits.

Under tisdagens sammanträde röstade ett enigt kommunfullmäktige igenom en detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan inom stadsdelen Lundbyvassen. Planen möjliggör etapp två för Geelys etablering på Lindholmen.

Här ingår 6-15 våningar höga kontorsbyggnader, designcentrum på 3–7 våningar och ett 11 våningar högt hotell. I planen ingår även kommunala gator och ett torg med möjlighet till färjehållplats.

– Det är ingen självklarhet att skulle ha byggts just här, i den här staden, i det här landet. Men tack vare svensk forskning och industrin bygger de just här. Det ska vi vara tacksamma för, säger Björn Tidland SD.

Läs mer: Geely fick snabbspår – då fick skolan vänta

Från början innehöll planförslaget också möjligheten att bygga en grundskola för runt 720 elever i årskurs fyra till sju. Men efter samrådet delades arbetet upp och arbetet med skolan sker istället i etapp tre.

– Vi tvingas konstatera att elever i området får vänta ännu längre på att gå i den planerade skolan, eftersom den har brutits ur detaljplanen. Det har funnits ett stort behov av skolor i området i många år, säger Bosse Pabring (MP).

Han säger att MP länge har lyft behovet av skolor i området.

– Nu står vi här med en detaljplan utan skola. Vi ställer oss bakom detaljplanen idag, men problemet kvarstår. Vi måste bygga en skola skyndsamt, säger han.

Ann Catrine Fogelgren (L) säger att det var nödvändigt planera skolan i en annan detaljplan.. Bild: Björn Larsson Rosvall / Exponera
Ann Catrine Fogelgren (L) säger att det var nödvändigt planera skolan i en annan detaljplan.. Bild: Björn Larsson Rosvall / Exponera

GP:s granskning visar att skolan vid Pumpgatan, nära SVT-huset, som hade planerats parallellt blir flera år försenad. Detta trots att den ska ligga på en av de platser i staden där skolbristen är som mest akut. Enligt olika förvaltningar skulle skolan bli för liten, vara otrygg och ligga för nära bullriga och störande industrier och sakna tillgång till idrottshall.

Och för att Geely skulle kunna börja bygga på det nya innovationscentret så snart som möjligt delade stadsbyggnadskontoret på detaljplanen. Nu är målet att skolan ska vara klar 2024 eller 2025, minst tre år efter det ursprungliga kravet från stadsdelen.

Läs mer: Hemliga notan – för att ge plats åt Geely

Ann Catrine Fogelgren (L) påpekar att det framkom allvarliga invändningar mot skolans placering och utformning under samrådet.

– Behovet av att bygga skolor i området är stort, det är prioriterat att bygga en skola här. Men vi kan inte bygga en skola som saknar viktiga delar för en bra skolmiljö, säger hon.

LÄS MER: Bernmar (V) om Geelyaffären: "Det är väldigt olyckligt"

Hon säger att det arbetas för fullt med planen för skolan, även om den nu blir försenad.

Enligt stadsledningskontoret medger detaljplanen att det skapas nya arbetstillfällen och att stadens näringsliv stärks genom Geelys fortsatta etablering. Och det är också mycket löftet om de nya jobben som har drivit på den snabba affären för stadens del.

GP:s granskning visar dock att det inte finns något löfte om nya jobb på papper, tvärtemot vad Göteborgs stadshus dotterbolag Business Region Göteborg har hävdat. Geely och deras dotterbolag har inte heller presenterat några konkreta planer på att nyanställa för satsningen i Göteborg.

Läs mer: Miljonrabatt på värdefull mark

Fakta:

GP:s granskning av Geely-affären

Här är några av slutsatserna av GP:s granskning där inblandade har intervjuats och tusentals dokument granskats:

• En skola som har planerats parallellt blir försenad flera år, trots att den ska ligga på en av de platser där stadens skolbrist är som mest akut.

• Samtidigt har arbetet med Geelys etablering skett i rekordfart, på ett sätt som tidigt väckte kritik i kommunala Älvstranden utvecklings styrelse.

• Möten mellan kommunen och Geely har inte diarieförts och konsekvenser av affären har hemlighållits.

• Pressen att hantera affären i tid bidrog enligt Stadsrevisionen till brister i beslutsfattandet.

• Trots att kommunen uttryckt det som att de skrivit på papper om uppskattningsvis minst 1500 nya jobb finns det inga avtal om några jobb. Jobblöftena har minskat gradvis, samtidigt har bygget växt.

• Kommunen tvingades betala ut 47,5 miljoner kronor till en hyresgäst som hade ett påskrivet kontrakt. Dessutom får de stå för tiotals miljoner i saneringskostnader.

• Kommunen gick med på att sälja marken innan de hann få fram en detaljplan. Något som sannolikt kan ha minskat värdet med hundratals miljoner. Även bortsett från det var försäljningsvillkoren mycket gynnsamma för det kinesiska företaget.

• Priset sattes innan båda värderingarna var färdiga och är baserat på ett betydligt mindre bygge än det som Geely och kommunen planerade.

• Styrelsen i det kommunala bolaget fick inte information om planerna, trots att samma kvadratmeterpris hade gett en nästan 60 miljoner kronor högre prislapp.

• Det kommunala bolaget Älvstranden utvecklings egen sammanställning visar att förändringen innebär att försäljningen skedde under marknadspris. Marknadsvärdet ligger enligt värderingarna mellan omkring 6 och 70 miljoner kronor över det pris som Geely betalade.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.